Sla navigatie over

Ook digitale aangetekende zendingen via de eBox

Binnenkort zal je via de eBox rechtsgeldig aangetekende zendingen kunnen ontvangen van overheden. Dat is één van de bepalingen in het nieuwe wettelijk kader voor de eBox dat de ministerraad vandaag goedkeurde.

Het goedgekeurde wettelijke kader legt de functionaliteiten en de veiligheidsvoorwaarden van de eBox vast. De eBox zal één centrale plaats zijn voor de digitale uitwisseling van berichten tussen overheden en burgers. Vandaag gebruikt de federale overheidsdienst Sociale Zaken de eBox al.

Papier en eBox, zelfde rechtsgevolgen
Binnen enkele maanden volgen ook de federale overheidsdiensten Financiën en Pensioenen. Mensen zullen daardoor al hun persoonlijke communicatie van de fiscus of de pensioendiensten digitaal kunnen ontvangen. In een volgende fase zullen ook andere overheidsdiensten van verschillende niveaus (gemeente, regio, gewest) bij de eBox aansluiten.

Communicatie via de eBox zal dezelfde rechtsgevolgen hebben als communicatie op papier. Dat betekent onder meer dat aangetekende zendingen verstuurd via de eBox dezelfde rechtsgeldigheid zullen hebben als aangetekende zendingen via de post. Burgers die dat wensen zullen dus aangetekende zendingen van de overheid rechtstreeks in de eBox kunnen ontvangen. Dit is een bijkomende stap om in te spelen op de verwachtingen van burgers voor een betere interactie met de overheid: sneller, makkelijker en ecologischer. Door gebruik te maken van de eBox voor aangetekende zendingen zullen overheden ook heel wat kosten kunnen uitsparen.

Betalen via de eBox
De eBox zal op twee manieren toegankelijk zijn: via het eigen eBox-portaal van de overheid of via alternatieve aanbieders van digitale brievenbussen. Deze erkende dienstverleners zullen extra diensten kunnen koppelen aan de eBox, zoals het koppelen van betalingsdiensten aan documenten met een betalingsverplichting of een digitale archiveringsdienst.

Momenteel loopt er een activatiecampagne van het DG Digitale Transformatie die mensen wil aanzetten om hun eBox te activeren. Activatie kan door in te loggen en een persoonlijk emailadres aan de eBox te koppelen. Op die manier ontvangen gebruikers een notificatie via email wanneer er een nieuw eBox-bericht op hen wacht.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder