Sla navigatie over

Ook gezonde partners mogen – indien gewenst – naar rusthuis

U bent hulpbehoevend maar uw partner niet? Dan kon u tot voorkort niet samen naar het rusthuis.Gezonde partners kosten het rusthuis meer en waren daarom niet altijd welkom. Open Vld brengt daar nu, met een wetsvoorstel van parlementslid Freya Saeys, verandering in.  Gezonde, niet-hulpbehoevende ouderen zullen makkelijker hun zorgbehoevende partner kunnen volgen naar het rusthuis.

Situatie nu = gescheiden in rusthuis:

Bejaarde echtparen moeten nu vaak noodgedwongen gescheiden leven omdat een van hen zorgbehoevend is en niet langer thuis kan worden verzorgd. Rusthuizen krijgen van de overheid geld voor zwaar hulpbehoevende ouderen, voor gezonde bewoners krijgen ze dat niet waardoor hun verblijf het rusthuis meer kost. Voor de nog gezonde partner is er geen plaats in het rusthuis.

Waarom aanpassen?

Die situatie veroorzaakt soms schrijnende toestanden. Koppels die al decennialang samenleven, worden plots van elkaar gescheiden. Net om zulke gevallen in de toekomst te vermijden, diende Freya Saeys, parlementslid van Open Vld, een voorstel van decreet in.

Wél samen in rusthuis = de toekomst:

Concreet zal het voor de rusthuizen goedkoper worden om gezonde partners op te nemen. Rusthuizen zullen ook hun maximale bewonerscapaciteit kunnen overstijgen om de gezonde partner toch toe laten. Die laatste zou dan wel geen gebruik kunnen maken van de verzorging in het rusthuis en enkel voor zijn kost en inwoon moeten betalen. Per maand zou dat gaan om 1.000 tot 1.500 euro.

En de wachtlijsten dan?

Voor de opname in een rusthuis zijn er nu al vaak lange wachtlijsten. Freya Saeys, die het wetsvoorstel opstelde, maakt zich sterk dat het voorstel niets zal veranderen aan de wachtlijsten. Mensen die niet zorgbehoevend zijn, komen normaal gezien niet op de wachtlijst. Mocht het toch zo zijn dat zij plots ook zorgbehoevend worden, dan krijgen ze ook de mogelijkheid om binnen de bestaande capaciteit in het rusthuis te worden opgenomen. Maar veel zal afhangen van de wensen van het koppel. Iemand met een dementerende partner bijvoorbeeld, kan die thuis niet meer kunnen verzorgen, maar wil daarom zij zelf nog niet naar een rusthuis

Wat zeggen de rusthuizen zelf?

Het staat het rusthuis vrij om de partner aan te nemen of niet. Open Vld wil de mogelijkheid creëren, geen verplichting opleggen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder