Sla navigatie over

“Ook Vlaanderen moet maatregelen nemen voor horeca”

“Erst das Fressen und dan die Moral vertaalt zich voor de horeca als ‘eerst de maatregelen en pas dan de kassa’,” stelde Rik Daems. Hij is daarom tevreden dat de federale staatssecretaris Bart Tommelein duidelijk heeft gemaakt dat de federale regering eerst begeleidende maatregelen zal nemen vooraleer de witte kassa in te voeren. Naast het versoepelen van overuren, denkt Tommelein ook aan de invoering van zogenaamde flexi-jobs, een door Daems ontwikkeld systeem van goedkope arbeidskrachten waarbij bij overuren een nettoloon wordt uitbetaald met slechts een beperkte sociale bijdrage van 25% alles inbegrepen.

Vlaanderen kan ook veel doen voor de horeca

Vandaag vroeg Rik Daems in het Vlaams parlement aan Vlaams minister van economie, Philippe Muyters, dat ook Vlaanderen een actieplan zou uitwerken met maatregelen voor de horecasector. “De horeca is een essentieel onderdeel van het Vlaamse Bourgondische karakter,” zegt Daems. “Met 50.00 handelszaken, meer dan 100.000 vaste medewerkers en zelfstandigen, meer dan 125.000 gelegenheidsmedewerkers en studenten, en 11 miljoen klanten is in wezen een van de grootste sectoren in het land. Daarom moeten we deze sector ondersteunen.”

Loonlasten en BTW zijn federale bevoegdheden, maar zeker na de zesde staatshervorming, beschikt Vlaanderen over een veelvoud aan bevoegdheden die een directe impact hebben op de horeca. “Ik denk aan de bevoegdheden arbeidsmarkt, economie, regelgeving van alle aard, cultuur, toerisme, onderwijs en andere,” zegt Daems. “Het zou goed zijn mocht de Vlaamse regering nu ook een actieplan uitwerken waarin ze grote en kleine maatregelen neemt binnen al deze domeinen om de horeca in Vlaanderen te steunen. En het zou goed zijn mocht ze dat plan ook klaar hebben vooraleer de witte kassa einde dit jaar in werking treedt,” besluit Daems.

In zijn antwoord beklemtoonde ook minister Muyters het belang om eerst begeleidende maatreelen te treffen vooraleer de witte kassa in te voeren. Bovendien kondigde hij aan om met de andere ministers na te gaan wat Vlaanderen nog kan doen, in overleg met de sector..

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder