Sla navigatie over

Ook zelfstandigen en KMO’s meer netto.

Een oplijsting van de maatregelen:

 • Vermindering van de sociale bijdragen voor zelfstandigen van 22 naar 20,5 procent 

Een historische maatregel, want de sociale lasten werden nooit eerder globaal verlaagd. Met deze maatregel willen we de koopkracht van de zelfstandigen verhogen. We rollen uit in drie fases: verlaging naar 21,5% vanaf januari 2016, naar 21% in 2017 en naar 20,5% in 2018.

 • Geen sociale bijdragen op de eerste aanwerving

Alle werkgevers die van 2016 tot 2020 hun eerste werknemer tewerkstellen, betalen daarop geen sociale bijdragen gedurende de volledige duur van de tewerkstelling. Op die manier proberen we zoveel mogelijk zelfstandigen te ondersteunen bij hun eerste stap als werkgever.

 • Vermindering van de sociale bijdragen voor de 2e tot 6e werknemer

De voordelen voor de 1e tot 5e werknemer zijn overgezet naar de 2e tot 6e werknemer. De regering wil zo de economische groei stimuleren en jobs creëren. Bij maatregelen 2 en 3 vergeten we de bedrijven niet die in 2015 gestart zijn. Ook diegenen die sinds 01/01/2015 tot vijf eerste werknemers hebben aangenomen komen in aanmerking.

 • (Minstens) verdubbeling van de investeringsaftrek tot 8 procent 

Vanaf 1 januari 2016 is de investeringsaftrek opgetrokken van 4 naar 8% voor KMO’s en van 3,5 naar 8% voor zelfstandigen. Daardoor daalt de vennootschapsbelasting. Het gaat over de investeringen voor de professionele activiteit (bvb. aankoop van een voertuig, materiaal, enz.).

 • Verlaging van de patronale bijdragen van 33% naar 25%

De patrionale werkgeversbijdragen op het personeel dalen van 33% naar 25% vanaf 1 april 2016.

Het Zomerakkoord is een duidelijke keuze voor groei en vooruitgang en bevat heel wat positieve maatregelen voor ondernemers en zelfstandigen. 

Het Zomerakkoord voor ondernemers:

 • Verlaging van de vennootschapsbelasting:

De vennootschapsbelasting daalt van 33% naar 29% in 2018 en naar 25% in 2020. Voor KMO’s geldt vanaf 2018 een verlaagd tarief van 20% voor de eerste schijf van 100.000 euro winst.

 • Activering van het spaargeld via de maatregel Michel – De Croo:

De vrijstelling van roerende voorheffing voor interesten op het spaarboekje wordt uitgebreid naar opbrengsten uit aandelen. Op de eerste 627 euro dient niet langer belasting betaald te worden.

 • Herinvoering van de proefperiode:

In de eerste drie maanden van de aanwerving hoeven ondernemingen voortaan een ontslagen werknemer maar een week opzeg uit te betalen in plaats van de huidige twee. Dit zorgt voor meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Het Zomerakkoord voor zelfstandigen:

 • Uitbreiding van de flexi-jobs naar de detailhandel:

Flexi-jobs worden uitgebreid van de horeca naar alle handelsactiviteiten, en ze worden ook mogelijk voor gepensioneerden. In drukke periodes kan zo makkelijker een beroep worden gedaan op tijdelijke hulp.

 • Gedeeltelijke opname van het pensioen wordt mogelijk vanaf 2019:

Het wordt vanaf 2019 mogelijk om een deel van het pensioen op te nemen en tegelijk verder te werken en pensioenrechten op te bouwen. Met deze maatregel kunnen zelfstandigen een deel van hun pensioen opnemen terwijl ze toch verder werken en aanvullende pensioenrechten opbouwen.

 • Snellere uitbetaling bij ziekte:
  • Vanaf 1 januari 2018 wordt de carensperiode bij ziekte voor zelfstandigen ingekort van 1 maand naar 2 weken. Een zelfstandige die lang ziek was, kon pas na 1 maand beroep doen op een tussenkomst van het RIZIV. Die periode wordt nu teruggebracht tot 2 weken.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder