Sla navigatie over

Ook zwartwerkers zonder uitkering voortaan bestraft

Vandaag stelden ministers Kris Peeters en Koen Geens en staatssecretaris Bart Tommelein enkele aanpassingen van het Sociaal Strafwetboek voor in de commissie Justitie in de Kamer. Vijf jaar geleden werd dit wetboek opgesteld als hét werkinstrument voor de sociale inspectiediensten en justitie. Zo kunnen zij sociale fraude efficiënter aanpakken en bestraffen. 

Een belangrijke aanpassing in het Sociaal Strafwetboek is dat iedereen die in het zwart werkt bestraft kan worden. Momenteel bestaan er alleen sancties voor personen met een werkloosheids-, ziekte-uitkering, leefloon,... Als zij betrapt worden, kunnen ze hun uitkering tijdelijk verliezen of onterecht ontvangen uitkeringen moeten terugbetalen. Na de aanpassing van het wetboek zal iedereen die wetens en willens niet-aangegeven arbeid verricht, een administratieve geldboete kunnen krijgen. Eind 2009 werd dit principe al ingevoerd, maar het trad nooit effectief in werking.

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein: ‘Het is logisch dat niet alleen werkgevers, maar ook álle werknemers en zelfstandigen die betrapt worden op zwartwerk een boete kunnen krijgen. Iedereen gelijk voor de wet. Groot of klein, sociale fraude kan niet door de beugel. Een ‘beetje zwart’ is niet ok. Als meer mensen officieel werken, betalen we met z’n allen minder belastingen.’

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder