Sla navigatie over

Oosterweel dossier vraagt dialoog, geen polarisatie

De Vlaamse oppositiepartijen Open Vld en Groen willen bijkomend onderzoek naar Oosterweel-tracés gelijk behandelt, en ze dienen daarvoor een voorstel van resolutie in. "De Vlaamse regering speelt nu vals. Ze moet haar huiswerk opnieuw doen", zeggen Bart Somers en Wouter Van Besien in Gazet van Antwerpen. In de gezamenlijke resolutie vragen de twee partijen concreet dat alle tracés uit het plan-MER op gelijke wijze onderzocht worden in een scenario met gedifferentieerde tol.

N-VA noemt het voorstel "onbegrijpelijk". Vooral Open Vld moet het ontgelden. "Het plan-MER is juridisch afgesloten. Nieuwe studies gaan opnieuw veel tijd vragen terwijl we in dit dossier al genoeg tijd hebben verloren. Met het voorstel van Open Vld zijn we opnieuw vertrokken voor twee of drie jaar studeren. Open Vld gijzelt de economische ontwikkeling van de Antwerpse regio", zegt Vlaams N-VA-fractieleider Matthias Diependaele.

Volgens Bart Somers hoeft het nieuwe studiewerk helemaal geen jaren te duren. De extra berekeningen kunnen volgens hem zelfs op twee weken tijd afgerond worden. "Het doorrekenen van de gedifferentieerde tol op de andere tracés kan relatief snel gebeuren en laat toe dat er een eerlijke vergelijking kan komen tussen de verschillende alternatieven. Nu worden appels met peren vergeleken en dat is niet correct", zegt Somers.

Volgens de Open Vld’er kan de Vlaamse regering enkel op die manier het nodige draagvlak creëren. Als de regering toch doorzet, dreigt ze volgens Somers "opnieuw met haar hoofd tegen de muur te botsen en staan we binnen 10 jaar nog steeds in de file".

Open Vld voegt er nog aan toe dat ze het dossier helemaal niet wil vertragen en ook niet van plan is om binnen het Antwerpse schepencollege "stokken in de wielen te steken". "We zijn een constructieve partner maar wie geen draagvlak zoekt zorgt voor de echte vertraging, want dan zitten we opnieuw in jet moeras van de afgelopen jaren".

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder