Sla navigatie over

Open Vld bekomt verhoging investeringslimiet in regeringsvoorstel crowdfunding

“In tijden dat ondernemers zich moeizaam kunnen financieren via de banken, biedt crowdfunding een supplementair alternatief. Vooral voor innovatieve start-ups lijkt de praktijk mogelijkheden te bieden. Reeds meerdere jaren weerklinkt de roep om een faciliterend initiatief vanuit de politiek. Het valt te verhopen dat met het huidige voorstel een aantal procedures gemakkelijker en duidelijker zullen worden voor initiatiefnemers.”

De Clercq is bovendien verheugd dat het maximaal op te halen bedrag per investeerder nog kon worden opgetrokken: “In de oorspronkelijke plannen van minister Geens was het maximale investeringsbedrag per investeerder bij projecten tussen 100.000 en 300.000 euro gelimiteerd op 300 euro. Dankzij Open Vld is die limiet verschoven naar 1000 euro per investeerder.  Daarmee is die beperking alvast uit de wereld geholpen en worden de mogelijkheden vergroot voor initiatiefnemers.”

Ook liberaal kamerlid Luk Van Biesen, die in de commissie financiën zetelt, is tevreden met het regeringsinitiatief: “Het is een goede zaak dat de regering erin is geslaagd om nog tijdens deze legislatuur een wettelijk kader uit te tekenen voorcrowdfunding. Dit wordt immers een steeds belangrijkere financieringsvorm. Hiermee zetten we een belangrijke stap voor de sector.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder