Sla navigatie over

Open Vld: “Door uitbreiding termijn abortus willen we kwetsbare vrouwen extra beschermen”

Open Vld-Kamerleden Egbert Lachaert, Katja Gabriëls en Goedele Liekens reageren tevreden op het goedkeuren van hun wetsvoorstel om abortus te legaliseren tot 18 weken (nu 12) en de wachttijd, na een eerste consultatie van 6 tot 2 dagen terug te brengen. “Soms duurt het even voor je doorhebt dat je (ongewenst ) zwanger bent en dan zijn 12 weken erg kort. Open Vld laat vrouwen die deze moeilijke beslissing moeten nemen niet in de steek”, aldus Gabriëls.

In ons land worden elke dag 55 abortussen uitgevoerd. Jaarlijks zijn dat er 20.000. Dankzij de liberalen speelde België altijd een progressieve voortrekkersrol op het vlak van abortus. Ook vorige legislatuur werden er extra stappen gezet. Onder impuls van de liberalen gaat men nu een stap verder en wordt de wettelijke termijn tot wanneer je abortus kunt laten uitvoeren uitgebreid van 12 naar 18 weken (na de bevruchting).

Gabriëls: “Abortus is in België toegestaan, onder strenge voorwaarden. Een vrouw kan in ons land tot 12 weken in de zwangerschap om abortus vragen. Die moeilijke keuze maakt zij zelf. Daar heeft ze haar redenen voor. Daar kan niemand anders over oordelen. Er zijn vrouwen die die termijn van 12 weken overschrijden. Een vijfhonderdtal vrouwen trekt daarom vandaag naar Nederland, want daar kan je nog abortus laten uitvoeren na 12 weken. Het idee dat je de grens over moet, voelt aan alsof je iets illegaal doet. Maar ook: ze moeten die ingreep zelf betalen en die kost vaak handenvol geld. Dat is niet logisch. Vrouwen riskeren dan ook niet de juiste psychologische begeleiding te krijgen. Door de wettelijke termijn uit te breiden willen wij die kwetsbare vrouwen extra beschermen.”

De liberalen willen vrouwen nog steeds de tijd geven om na te denken over hun abortus.

Liekens: “Na het eerste consult is er vandaag een wettelijke wachttijd van 6 dagen voordat de abortus mag worden uitgevoerd. Deze bedenktijd kan worden ingekort omwille van dwingende medische redenen. Het probleem in de huidige praktijk is echter dat artsen huiveren een abortus uit te voeren zonder dat deze voorwaarde uit de wet gerespecteerd is, zelfs als het medisch dringend is. Daarnaast ervaren veel vrouwen, die echt wel al goed hebben nagedacht voordat ze de stap naar een arts zetten, deze bedenktermijn als betuttelend en overbodig. Het geeft hen de indruk dat ze niet goed weten waar ze mee bezig zijn. Daarom wordt de bedenktermijn teruggebracht naar 48 uur, tenzij er medische redenen zijn om onmiddellijk tot abortus over te gaan, bijvoorbeeld wanneer de gezondheid van de vrouw in gevaar zou zijn.”

Lachaert benadrukt dat ook in andere Europese landen de wettelijke termijn uitgebreid wordt.

Lachaert: “Ons land is er jarenlang prat op kunnen gaan één van de meest vooruitstrevende en liberale wetten rond abortus te hebben. Het is dan ook logisch dat België meegaat in de progressieve richting die door sommige van onze buurlanden wordt gekozen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder