Sla navigatie over

Open Vld en MR pleiten voor versterkte Europese defensiesamenwerking

Op 25 en 26 juni organiseert de Europese Raad een vergadering over het gemeenschappelijk defensiebeleid. Met een gezamenlijke resolutie willen de liberale Kamerleden van Open Vld en MR de regering aansporen om op dit vlak een voortrekkersrol te spelen in Europa.
 
Tim Vandenput: “Het is anno 2015 onlogisch om in Europa 28 afzonderlijke legers staande te houden en 28 verschillende defensie- en veiligheidsstrategieën uit te tekenen. Als liberalen pleiten we onomwonden voor een verregaande integratie. Deze biedt niet alleen budgettaire voordelen, maar een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid moet ook ons buitenlands beleid versterken, en zodoende ons gewicht op het geopolitiek schaakbord.”
 
Vandenput en Ducarme verwijzen daarnaast naar de opportuniteit die een versterkte samenwerking biedt aan de Europese en Belgische bedrijven die zich specialiseren in technologische defensietoepassingen. “Deze sector biedt werk aan een miljoen Europese burgers. We moeten blijven investeren in innovatie en onze gespecialiseerde industrie en KMO’s uitspelen als een troef.”
 
Uiteraard beseffen de parlementsleden dat een verregaande integratie op vlak van defensie niet evident is. “Maar België kan, samen met Nederland en Luxemburg, een voortrekkersrol spelen en de samenwerking concretiseren. Op die manier bewijzen we de voordelen én kunnen andere landen zich stapsgewijs aansluiten”, aldus Dirk Van Mechelen.
 
De liberalen vragen logischerwijs aan defensieminister Vandeput om in zijn strategisch plan voor de toekomst van onze Belgische defensie volop in te zetten op die versterkte samenwerking tussen lidstaten en de EU in haar geheel.
 
Concreet vragen de Kamerleden met het oog op de Europese top van eind juni aan de regering om onder meer:

  • actief bij te dragen aan de herdefiniëring van de Europese veiligheidsstrategie uit 2003, rekening houdend met de veranderingen op het wereldtoneel sindsdien;
  • permanente en gestructureerde Europese samenwerking, in coalities met wisselende samenstelling voor defensieoperaties of bewapeningsprojecten te bevorderen;
  • de samenwerking tussen defensieministers, de planningsinstanties voor de vraag naar militaire goederen en de defensie-industrie aan te moedigen;
  • te onderzoeken of het European Air Transport Command (Eindhoven) kan worden uitgebreid naar andere lidstaten en met nieuwe taken zoals opleiding van piloten;
  • de financiering en organisatie van Europese battle groups te optimaliseren en ze zodoende meer inzetbaar te maken;
  • het Europese Defensieagentschap de mogelijkheid geven om gemeenschappelijke aankopen te doen en het budgetplafond van dat agentschap op te trekken opdat het een defensiebeleid kan ontwikkelen;
  • te streven naar een standaardisering van het Belgische militair materieel, afgestemd op onze strategische partners en met het oog op een grotere Europese interoperabiliteit;
  • de versterking van het Athenamechanisme (financiering van de militaire veiligheids- en defensieoperaties) en de instelling van een bijzonder financieringsfonds voor de Europese defensieoperaties te bevorderen; de toegang van Europese KMO’s tot de defensiemarkt te steunen.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder