Sla navigatie over

Open Vld en MR presenteren liberaal menu voor België

Gwendolyn Rutten en Charles Michel hebben in een typisch Belgisch frietkraam op het Brusselse Muntplein hun gezamenlijk liberaal verkiezingsmenu voorgesteld. “Iedereen weet dat de mayonaise tussen Open Vld en MR pakt. De liberale familie leidt het land en was de afgelopen jaren de hervormingsmotor. Ons land staat er beter voor dan in 2014, maar het werk is niet af. Nu mogen we de klok niet terugdraaien. Ons land kan zich ook geen tijdverlies permitteren. Daarom presenteren we samen vijf prioriteiten voor de komende jaren”, aldus de liberale voorzitters. De focus ligt op koopkracht, jobs, investeringen, gezinsbeleid en zorg.

 

Open Vld en MR vormden de afgelopen jaren de motor van de Zweedse regering. “We hebben de economie opnieuw laten draaien. Dat deden we door de belastingen te verlagen voor mensen die werken en voor bedrijven. Met succes, want er kwamen meer dan 250.000 jobs bij en de koopkracht is gestegen. De economie draait weer”, zegt Rutten. “Daarnaast hebben we belangrijke hervormingen gedaan in de pensioenen, de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. Dat was nodig om er voor te zorgen dat iedereen kan blijven rekenen op een goed pensioen en de beste zorgen. We laten niemand achter”, aldus Michel.

 

De twee voorzitters zijn ervan overtuigd dat het land en de Belgen er beter voorstaan dan in 2014, maar het werk van de liberale familie is niet af. “Wij willen verder gaan met het verlagen van de belastingen zodat werken nog meer loont. We moeten er ook voor zorgen dat we meer mensen naar alle openstaande vacatures kunnen begeleiden. Werk en gezin moeten ook beter combineerbaar worden”, zegt Michel. “Daarom presenteren we samen vijf liberale speerpunten voor een volgende regering. Wanneer de kiezer ons het mandaat geeft, zullen we die samen op tafel leggen bij de regeringsvorming rond de liberale as. Wij leiden vandaag het land en het is onze uitgesproken ambitie om dat te blijven doen”, aldus Rutten.

 

Beide voorzitters benadrukken dat we na de verkiezingen van aanstaande zondag geen tijd mogen verliezen. “Wij passen uitdrukkelijk voor communautair geruzie. We moeten snel een regering op de been brengen met koopkracht, jobs en welvaart als grootste prioriteit. Dat betekent dus ook dat we de hervormingen van de afgelopen jaren zeker niet gaan terugdraaien, maar net willen versterken. De uitdagingen zijn te groot en we kunnen ons geen stilstand permitteren. Een stem voor de liberalen is dus een stem voor vooruitgang en samenwerking.”

 

  1. 1000 euro extra netto per jaar voor wie werkt

 

Wanneer de liberalen het land leiden, dalen de belastingen. Zowel onder de regeringen Verhofstadt als Michel gingen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting naar beneden. Open Vld en MR willen in de volgende legislatuur een nieuwe tax cut voor mensen die werken. Ze gaan opnieuw voor een gemiddelde loonsverhoging van 1.000 euro extra netto op jaarbasis voor mensen die werken. Wie werkt mag immers vooruit gaan en zo maken we werken ook aantrekkelijker dan niet werken.

 

  1. Een fatsoenlijk pensioen van minstens 1.500 euro

 

Wie zijn leven lang gewerkt heeft, verdient een goed pensioen. De afgelopen jaren heeft de regering de wettelijke minimumpensioenen fors opgetrokken voor werknemers en vooral voor zelfstandigen. De komende jaren willen de liberalen deze inspanning voor de laagste pensioenen verderzetten. De pensioenberekening van zelfstandigen schakelen we gelijk met die van werknemers. We willen dat alle werknemers ook van een tweede pijlerpensioen kunnen genieten via de werkgever en we raken niet aan het fiscaal voordeel van het individueel pensioensparen. Langer werken wordt beloond met een hoger pensioen, maar het moet ook haalbaar zijn om de carrière van 45 jaar vol te maken.

 

  1. Zuurstof voor ondernemers en extra gouden werknemers

 

Volgend jaar gaat de tweede fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting in. Het tarief daalt dan verder van 29,58% naar 25%. Voor KMO’s -de ruggengraat van de Belgische economie- is dat zelfs maar 20% op de eerste schijf van 100.000 euro winst. Startende ondernemingen verdienen een duw in de rug. Wie een eerste werknemer aanwerft, is nu al vrijgesteld van sociale werkgeversbijdrage op diens loon. We breiden deze maatregel van de ‘gouden werknemer’ uit naar de tweede en derde aanwerving. De flexi-jobs zijn bijzonder interessant voor ondernemers die nood hebben aan extra helpende handen in piekperiodes zoals in de horeca of kleinhandel. We breiden deze flexijobs uit naar de hele private sector. Werknemers (minstens 4/5de tewerkgesteld) en gepensioneerden kunnen dankzij dit succesvol systeem in het wit een mooie cent bijverdienen.

 

  1. Werk en gezin beter combineren

 

We willen werk niet alleen beter belonen, maar ook beter combineerbaar maken met een gezinsleven. Daarom trekken we het vaderschapsverlof van 10 dagen op met minstens de helft. Kinderopvang is onmisbaar voor ouders die beiden willen werken, maar neemt voor velen een grote hap uit het gezinsbudget. Daarom willen we de belastingaftrek voor kinderen tot drie jaar minstens verdubbelen. Het is een extra stimulans om aan de slag te gaan. Uiteraard moeten er ook voldoende plaatsen zijn. Daarom gaan we voor extra capaciteit. Niet alleen de jongste Belgen moeten kunnen rekenen op goede zorg, ook wie ziek en ouder is. We blijven dus investeren in onze gezondheidszorg.

 

  1. Investeren in innovatie en klimaat

 

Ons land heeft nood aan investeringen in innovatie en infrastructuur voor mobiliteit en energie. We rollen het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen van de regering Michel verder uit. Bijzondere aandacht gaat naar investeringen die een antwoord bieden op de klimaatuitdagingen. Denk aan een klimaatinnovatiefonds, energiezuinige investeringen, nieuwe technologie om uitstoot terug te dringen…

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder