Sla navigatie over

Open Vld en MR willen leerplicht vanaf 5 jaar

Open Vld Kamerleden Patrick Dewael, Frank Wilrycx, Patricia Ceysens en Vincent Van Quickenborne dienen samen met hun MR-collega’s Ducarme, Jadin, Clarinval, Cassart en Friart een wetsvoorstel in om de startleeftijd voor de leerplicht te verlagen van 6 naar 5 jaar. Hoewel onderwijs een gemeenschapsbevoegdheid is, stelt het federale niveau deze leeftijd vast en daarom slaan de liberale partijen de handen in mekaar.

 

Uit onderzoek van het Hoger Instituut van de Arbeid (HIVA) blijkt dat gemiddeld 16% van de 2,5 tot 3-jarigen niet naar de kleuterschool gaat. Bij kinderen van allochtone afkomst bedraagt dat percentage zelfs 36%. Ook kinderen van eenoudergezinnen en kinderen van laaggeschoolde ouders gaan minder vaak naar de eerste kleuterklas dan hun leeftijdsgenootjes met een andere socio-economische achtergrond.

 

“Doordat kansarme kinderen pas op latere leeftijd naar school gaan, starten ze meteen met een handicap”, aldus Dewael en Ducarme. “Studies wijzen er op dat deze kinderen dan ook veel vaker met een leerachterstand kampen. Dat achtervolgt hen de rest van hun schoolcarrière en veroorzaakt een toenemende uitstroom van schoolverlaters zonder secundair diploma.”

 

Een vervroeging van de leerplicht is één van de maatregelen die aan die problematiek kunnen verhelpen, volgens de liberalen. “Hoe vroeger kwetsbare kinderen kunnen kennismaken met het schoolse gebeuren, hoe beter hun toekomstkansen zijn. Degelijk onderwijs zorgt niet alleen voor betere, maar ook gelijke kansen. Door de leerplicht te vervroegen, kunnen leerkrachten leerachterstand op jongere leeftijd opsporen en aanpakken. We verhogen de kansen op een diploma op latere leeftijd”, lichten Wilrycx, Ceysens en Van Quickenborne toe.

 

De liberale Kamerleden benadrukken dat het voorstel uiteraard niet los gezien mag worden van een globale en multidisciplinaire aanpak om de ontwikkelingskansen van kinderen te verhogen. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder