Sla navigatie over

Open Vld gaat voor concrete klimaatmaatregelen en nieuw samenwerkingsakkoord

“De klimaatwet zonder concrete maatregelen is een lege doos en schept een gevaarlijk precedent waarbij we het klimaatbeleid uit politieke handen geven aan niet-verkozen rechters. Doelstellingen bepalen is belangrijk, maar burgers en bedrijven hebben ook het recht te weten wat dat voor hen zal betekenen.” Daarom past Open Vld voor de symbolische aanpassing van artikel 7bis van de Grondwet. “Wat er nu vooral nodig is, zijn concrete maatregelen en een nieuw samenwerkingsakkoord om de doelstellingen te halen. Minder symbolen, meer gewoon samen doen.”

“De klimaatopwarming is een grote uitdaging. Daarom hebben we ons als land al verbonden in internationaal en Europees kader om de opwarming tegen te gaan, de uitstoot te verminderen en onze energieproductie duurzaam te maken. We weten waar de lat ligt. We hebben nu dus vooral slimme en betaalbare klimaatmaatregelen nodig zodat we over de lat kunnen springen. Het voorstel van klimaatwet legt nogmaals doelstellingen vast, maar biedt geen concrete oplossingen om ze te halen”, klinkt het bij de liberalen.

Concrete maatregelen…

Open Vld heeft op 16 maart een congres georganiseerd over klimaat en energie. “Daar hebben we wel 10 heel concrete afspraken gemaakt. Maatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn. Geen groene dromen, maar een blauw businessplan waarmee we burgers, bedrijven en overheden stimuleren om mee te werken aan de omslag. Dat beleid werkt, dat hebben wij liberalen de afgelopen jaren bewezen. We kunnen met onze afspraken nú aan de slag. Kijk bijvoorbeeld naar het voorstel om het bedrijfswagenpark te vergroenen, dat wordt al besproken in de Kamer en dat kunnen we dus gewoon doen.” Je vindt die maatregelen hier: https://www2.openvld.be/open-vld-maakt-10-afspraken-voor-het-klimaat-en-energiebeleid-van-morgen/.

… en geen symbolische wet

Open Vld zal morgen in de commissie Grondwet dus tegen de aanpassing stemmen van artikel 7bis. “De klimaatwet werd door de Raad van State als ongrondwettelijk bestempeld. Wij passen ervoor om nu via een grondwetsherziening de bijzondere wet alsnog door het parlement te duwen. De symbolische wet omvat géén concrete maatregelen en we dreigen op die manier ook de zeggenschap over het klimaatbeleid uit handen van de democratisch verkozen politici te geven. Het is niet aan rechters om klimaatbeleid te voeren. Daar passen we voor. Doelstellingen zijn belangrijk, maar burgers en bedrijven hebben ook het recht te weten wat dat voor hen zal betekenen en kosten.”

Nieuw samenwerkingsakkoord

Open Vld past dus voor een vage klimaatwet, maar wil wél een nieuw samenwerkingsakkoord sluiten. “Vandaag bestaat er al een akkoord om de inspanningen te verdelen. Maar we moeten er ook voor zorgen dat de verschillende overheden van dit land beter gaan samenwerken om de klimaatdoelstellingen te behalen. Dat kan door een nieuw samenwerkingsakkoord te sluiten waarin we die samenwerking verplichten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder