Sla navigatie over

Open Vld: “Geef alle mensen met een beperking en hun verzorgers nu al het vaccin, ook in dagopvang en thuis”

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) pleit ervoor om de vaccinaties nu voor alle mensen met een beperking en hun verzorgers uit te rollen. Sinds 18 februari worden er vaccins toegediend in voorzieningen voor mensen met een beperking. Dat geldt echter alleen voor mensen die overnachten in zo’n voorziening, in de zogenaamde residentiële zorg, en het personeel dat voor hen zorgt. Personeel en mensen die respectievelijk enkel overdag werken en opgevangen worden, in de zogenaamde dagopvang, krijgen nog geen vaccin. Hetzelfde geldt voor kinderen met een beperking die thuis verblijven en hun ouders. Voor hen is er ook nog geen vaccinatiedatum in zicht. 25 bezorgde ouders van kinderen met een beperking schreven daarover een brief aan bevoegd minister Beke.

“Bij personeel in dagopvang en ouders thuis bestaat het risico dat ze het virus overdragen op kinderen en meerderjarigen met een beperking”, zegt Vande Reyde. “Door hun verzwakte weerstand lopen zij een verhoogd risico op complicaties. Er is daarbij geen verschil in gezondheidsrisico tussen dagopvang,
thuis- of residentieel verblijf. Veel voorzieningen bieden trouwens beide vormen aan. Het is toch wel kafka dat het personeel in dagopvang geen vaccin krijgt, terwijl hun collega’s dat wél krijgen. De vaccinaties zouden dan ook best gelijktijdig uitgerold worden in alle soorten opvang en zorg voor mensen met een beperking. Dat kan bijvoorbeeld met de voorziene mobiele teams.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder