Sla navigatie over

Open Vld geeft vertrouwen aan de regering

De Open Vld-fractie in het Federaal Parlement heeft het vertrouwen geschonken aan de nieuwe federale regering om de coronacrisis te bestrijden. “Het coronavirus houdt ons land in de greep en treft ons allemaal. We moeten dan kort op de bal kunnen spelen in het belang van de gezondheid van iedereen”, aldus Open Vld-fractieleider Egbert Lachaert.

Een ruime meerderheid van 9 partijen gaf vandaag het vertrouwen aan de nieuwe regering-Wilmes om de coronacrisis aan te pakken. Ook Open Vld stemde voor.

Lachaert: “Het is de plicht van de politiek om het algemeen belang boven het eigen belang te zetten. Het bestrijden van de coronacrisis is een gemeenschappelijk doel dat ons bindt. We moeten de gezondheid van mensen garanderen, ervoor zorgen dat bedrijven niet overkop gaan en mensen hun job niet verliezen. We moeten ervoor zorgen dat zelfstandigen die moeten sluiten steunmaatregelen krijgen, dat onze zorgverleners voldoende mondmaskers hebben, dat we mensen niet in de steek laten, maar antwoorden bieden en mensen informeren. Alleen samen kunnen we deze crisis te boven komen.”

Lachaert benadrukte tot slot dat het nodig is om de regering het vertrouwen te geven, omdat ze daarvoor volle verantwoording moet afleggen, maar dat dit volgens hem geen voorafname is op ene of andere regering.
Lachaert: “We geven geen blanco cheque. Samen met de partijen die de volmachtwetten goedkeuren zal de regering opgevolgd worden. Ik hoop dan ook dat iedereen daar zijn rol in blijft spelen. Deze regering is voor mij dan ook geen voorafname van deze of gene coalitie is, het is een regering die de dingen doet die ze moet doen om die crisis aan te pakken en de opvolging gebeurt zo breed mogelijk door 10 democratische partijen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder