Sla navigatie over

Open Vld: “Mensen met dementie hebben ook recht op euthanasie”

Mensen met dementie moeten euthanasie kunnen krijgen. Dat stelt Open Vld-Kamerlid Robby De Caluwé. Hij stelt daarom voor om de wet in die vorm aan te passen. “Veel mensen denken dat ze nu al euthanasie kunnen krijgen als ze dement worden, aangezien ze dat in een voorafgaandelijke wilsverklaring hebben laten vastleggen. Maar dat is niet zo, want die wilsverklaring is enkel geldig in een onomkeerbare coma. Daarom wil Open Vld de wet aanpassen zodat ook mensen met dementie (en ook andere vormen van verworven wilsonbekwaamheid) recht kunnen hebben op euthanasie. Omdat iedereen het recht heeft om zelf over een waardig en zelfgekozen levenseinde te kunnen beslissen”, aldus De Caluwé.

Omdat het de belangrijkste beslissing is die iemand kan nemen over zijn eigen leven is euthanasie heel streng geregeld en gelden er strenge voorwaarden: de patiënt moet lijden aan een ongeneeslijke aandoening die veroorzaakt is door een fysieke of psychiatrische ziekte of door een ongeval, waardoor hij ondraaglijk lijdt. De patiënt moet wilsbekwaam zijn en moet dus in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen. De patiënt moet het ook ‘vrijwillig, herhaald en duurzaam’ vragen om de dokter duidelijk te maken dat hij als patiënt zeker is van zijn zaak. Je moet je mondelinge vraag om euthanasie ook neerschrijven. Oorspronkelijk konden alleen volwassenen kiezen voor euthanasie, maar vijf jaar geleden werd de euthansiewet ook uitgebreid voor minderjarigen, als ze toestemming krijgen van hun ouders of voogd. De minderjarige moet wel oordeelsbekwaam zijn. Maar de euthanasiewet vandaag laat via een voorafgaande wilsverklaring enkel euthanasie toe wanneer de patiënt “niet meer bij bewustzijn is en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is”, dit wil zeggen een onomkeerbare coma. Bij gevolg hebben mensen met dementie of mensen die plots wilsonbekwaam worden door bijvoorbeeld een ongeval, geen recht op euthanasie, ook al hebben ze dat op voorhand laten vastleggen in een wilsverklaring euthanasie. Dat wil Open Vld aanpakken. De Caluwé benadrukt dat veel mensen vandaag vragende partij zijn. Maar liefst 65.000 mensen ondertekenden de petitie van Professor Wim Distelmans en vragen de uitbreiding voor de wet op euthanasie voor mensen met dementie (en andere vormen van verworven wilsonbekwaamheid).

De Caluwé: “Mensen beseffen zeer goed hoe erg een aftakeling door dementie kan zijn. Ze maakten het al eens mee in hun familiekring, in hun vriendenkring. Voor zichzelf willen zij dit niet, ze vinden dit voor zichzelf een onwaardig levenseinde. Daarom willen we mensen de mogelijkheid geven zodat ze zelf over een waardig en zelfgekozen levenseinde kunnen beslissen, ook als ze lijden aan dementie. Zo kunnen we heel wat mensonterende situaties vermijden.”

Bij de euthanasiecommissie stijgt ook jaar na jaar het aantal mensen met dementie die een aanvraag doen.

De Caluwé: “Nu sterven mensen met dementie vaak te vroeg, omdat ze tot euthanasie overgaan op een moment waarop ze wél nog wilsbekwaam zijn en ze bang zijn dat het anders te laat zal zijn, terwijl mensen misschien nog mooie momenten kunnen beleven, zoals Hugo Claus bijvoorbeeld. Dat kan anders geregeld worden.”

De Caluwé benadrukt dat dezelfde strenge voorwaarden zullen blijven gelden voor mensen met dementie die kiezen voor euthanasie.

De Caluwé: “Er moeten twee adviezen van onafhankelijke artsen ingewonnen worden. Eén arts moet gespecialiseerd zijn in de aandoening en moet nagaan of de toestand van de patiënt op het ogenblik van de uitvoering van de euthanasie overeenkomt met de door de patiënt omschreven “wil” in zijn wilsverklaring euthanasie. Deze wilsverklaring moet opgesteld zijn in het bijzijn van twee getuigen waarvan er één geen materieel belang heeft bij het overlijden van de patiënt. Bovendien is het wenselijk de wilsverklaring euthanasie te laten tekenen en dateren door een arts zoals dat facultatief ook kan bij de negatieve wilsverklaring. Er kan een vertrouwenspersoon aangeduid worden die mee waakt over de correcte opvolging van de wilsverklaring euthanasie zoals opgesteld door de verzoeker.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder