Sla navigatie over

Open Vld moderniseert abortuswet

Open Vld-Kamerleden Egbert Lachaert, Katja Gabriëls en Goedele Liekens dienen een wetsvoorstel in om de abortuswet te moderniseren, om abortus duidelijk als een recht te kwalificeren, het taboe errond te doorbreken en het stigma op te heffen. “Omdat de vrouw baas mag zijn over haar eigen lijf, zonder druk, zonder stigma”, aldus de liberalen.

Naar schatting 20.000 vrouwen in ons land beslissen jaarlijks om een zwangerschap te onderbreken. Dankzij de liberalen speelde België altijd een progressieve voortrekkersrol op het vlak van abortus. Ook vorige legislatuur werden er extra stappen gezet. De liberalen willen nu een stap verder gaan en stellen bijvoorbeeld voor om de wettelijke termijn tot wanneer je abortus kunt plegen uit te breiden van 12 naar 18  weken (na de bevruchting).

Lachaert: “Abortus is in België toegestaan, onder strenge voorwaarden. Een vrouw kan in ons land tot 12 weken in de zwangerschap om abortus vragen. Die moeilijke keuze maakt zij zelf. Daar heeft ze haar redenen voor. Daar kan niemand anders over oordelen. Er zijn vrouwen die die termijn van 12 weken overschrijden. Die gaan vandaag naar Nederland, want daar kan het wél. Het idee dat je de grens over moet, voelt aan alsof je iets illegaal doet. Maar ook: ze moeten die ingreep zelf betalen en die kost vaak handenvol geld. Dat is niet logisch. Bovendien riskeren vrouwen dan niet de juiste psychologische begeleiding te krijgen. We moeten onze problemen niet exporteren naar het buitenland. Daarom willen wij de wettelijke termijn uitbreiden. We zouden geen uitzondering  in Europa zijn. In Nederland kan abortus plaatsvinden tot de 24e week van de zwangerschap, maar dit vinden wij veel te verregaand. In Zweden heeft men dan weer gekozen voor de termijn van 18 weken die wij ook voorstellen.”

De liberalen willen vrouwen nog steeds de tijd geven om na te denken over hun abortus.

Lachaert: “Na het eerste consult is er een wettelijke wachttijd van 6 dagen voordat de abortus mag worden uitgevoerd. De bedenktijd is inderdaad nuttig, zodat er een weloverwogen keuze gemaakt wordt. Deze bedenktijd kan worden ingekort omwille van dwingende medische redenen. Het probleem in de huidige praktijk is echter dat artsen huiveren een abortus uit te voeren zonder dat deze voorwaarde uit de wet gerespecteerd is, zelfs als het medisch dringend is. Daarnaast ervaren veel vrouwen, die echt wel al goed hebben nagedacht voordat ze de stap naar een arts zetten, deze bedenktermijn als betuttelend en overbodig. Het geeft hen de indruk dat ze niet goed weten waar ze mee bezig zijn. Daarom willen wij de bedenktermijn terugbrengen naar 48 uur, tenzij er medische redenen zijn om onmiddellijk tot abortus over te gaan, bijvoorbeeld wanneer de gezondheid van de vrouw in gevaar zou zijn. We schaffen de bedenktermijn niet volledig af omdat er toch altijd vrouwen kunnen zijn die hier nood aan hebben en niet meteen tot abortus willen overgaan. ”

Door de wet uit te breiden wil Open Vld meespringen op de progressieve kar die ook in de rest van Europa wordt gevolgd.

Lachaert: Ons land is er jarenlang prat op kunnen gaan één van de meest vooruitstrevende en liberale wetten rond abortus te hebben. Het is dan ook logisch dat België meegaat in de progressieve richting die door sommige van onze buurlanden wordt gekozen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder