Sla navigatie over

Open Vld over Klimaatakkoord: "We zijn er bijna, maar nog niet helemaal"

Na 6 jaar discussie is een klimaatakkoord tussen de gewesten bijna beklonken. De discussie over de enkele procentpunten van de kosten en baten mogen een definitief akkoord niet in de weg staan. Open Vld gelooft in de samenwerking van de gewesten en is ervan overtuigd dat een kleine bijsturing het akkoord kan afronden.

Vervuilen mag kosten, minder vervuilen moet lonen

Open Vld staat nog open voor kleine aanpassingen van het akkoord, maar deze mogen het bereiken van het akkoord niet in gevaar brengen en daarbij is het belangrijk dat elk niveau een reële inspanning doet. “Meer vervuilen mag meer kosten en minder vervuilen moet meer lonen. Vlaanderen wil zo een beleid voeren en moet daarvoor ook de nodige middelen kunnen krijgen uit het Klimaatfonds”, besluit Willem-Frederik Schiltz.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder