Sla navigatie over

Open Vld: “Recht op minimumpensioen pas na 20 jaar effectieve tewerkstelling”

De regering-De Croo verhoogt de minimumpensioenen fors. Een werknemer of zelfstandige heeft daar recht op na een loopbaan van 30 jaar. “Dit is inclusief vele gelijkgestelde periodes waarin niet gewerkt werd. Zoals het regeerakkoord voorschrijft, willen wij een tweede voorwaarde toevoegen: een effectieve tewerkstelling van 20 jaar. Zo versterken we de band tussen werk en pensioen, maken we de pensioenen rechtvaardiger en houden we de kosten onder controle”, zeggen partijvoorzitter Egbert Lachaert en Kamerfractieleider Maggie De Block die een wetsvoorstel neerleggen. 

De regering-De Croo zet sterk in op hogere pensioenen. Zo zullen de minimumpensioenen geleidelijk stijgen richting 1.500 euro netto. De pensioenen van zelfstandigen worden sinds dit jaar ook op dezelfde manier berekend als die van werknemers. “Dit zijn belangrijke hervormingen. Want wie zijn leven lang gewerkt heeft, verdient ook een deftig pensioen. Daar staan wij liberalen garant voor”, aldus Egbert Lachaert.

Vandaag heb je als werknemer of zelfstandige recht op een minimumpensioen wanneer je pensioen op basis van je effectief en fictief loon onder het bedrag van het minimumpensioen ligt. De loopbaanvoorwaarde bedraagt twee derde van een volledige loopbaan, dus na 30 jaar kan je dit minimumpensioen krijgen. Deze loopbaanvoorwaarde houdt wel rekening met zogenaamde gelijkgestelde periodes. Dat zijn periodes waarin je niet effectief gewerkt hebt, maar die wel als gewerkte periodes worden meegeteld voor het pensioen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om periodes van werkloosheid, ziekte, brugpensioen, arbeidsongeschiktheid, loopbaanonderbreking…

“Dit systeem van gelijkgestelde periodes is een belangrijk vangnet om te voorkomen dat je bij een tegenslag ook in je pensioen wordt geraakt. Maar dit moet natuurlijk wel proportioneel blijven. Het is niet rechtvaardig dat iemand die lange tijd gewerkt heeft, hetzelfde minimumpensioen krijgt als iemand die meer dan de helft van zijn loopbaan een werkloosheidsuitkering kreeg. Het is essentieel dat de band tussen de werkelijk gewerkte jaren en het pensioen wordt vergroot”, zegt Maggie De Block.

Naast deze rechtvaardigheid, is het belangrijk om ook de vergrijzingskosten onder controle te houden. Lachaert: “Meer dan 30% van de pensioenopbouw van werknemers die recent met pensioen gingen, werd gelijkgesteld. Dit is aanzienlijk. Bij zelfstandigen was dit amper 5%. Het is dus logisch dat we de toegang tot de stijgende minimumpensioenen ook aan een bijkomende voorwaarde van effectief werken onderwerpen. Dit is ook zo afgesproken in het federale regeerakkoord.”

Daarom leggen Lachaert en De Block nu een wetsvoorstel op tafel om dit voornemen uit het regeerakkoord te concretiseren. “Naast de loopbaanvoorwaarde van 30 jaar, voegen we een tweede voorwaarde toe. Elke werknemer of zelfstandige die een beroep wil doen op een minimumpensioen, zal ook effectief twintig jaar gewerkt moeten hebben”, legt De Block uit.

“Hiermee versterken we de band tussen pensioen en werken. Dat is belangrijk om mensen te stimuleren om te werken en zo nodig te activeren. Het is ook een kwestie van rechtvaardigheid. Daarnaast is dit een belangrijke hervorming om de financiering van de minimumpensioenen -die terecht worden opgetrokken- ook onder controle te houden”, besluit Lachaert.

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder