Sla navigatie over

Open Vld stelt Europees programma voor in Londen

De topkandidaten van de Europese lijst van Open Vld trekken vandaag naar Londen om het Europees programma van Open Vld voor te stellen en de campagne van de Britse Lib-Dems te ondersteunen. “De Brexit maakt ons allemaal duidelijk hoe belangrijk Europa is voor ons, zeker voor een klein land als België. Wij liberalen geloven in samenwerking en gaan als enige partij volop voor een sterker en beter Europa. Wij gaan voor Europa door het vuur!”, zegt Guy Verhofstadt.

Vandaag trekken Guy Verhofstadt (1), Hilde Vautmans (2), Alicja Gescinska (3) en Lynn Wesenbeek (lijstduwer) naar Londen om het Europees programma van Open Vld voor te stellen. “Waarom naar Londen? Ten eerste omdat de chaos van de Brexit duidelijk maakt dat we Europa niet ‘for granted’ mogen nemen. De EU is verre van perfect, maar met z’n allen samen staan we zoveel sterker dan als België alleen. Alle grote uitdagingen zoals klimaatverandering, terrorisme, migratie, handelsconflicten en financiële instabiliteit kunnen we enkel oplossen door samen te werken. Wie iets anders beweert, maakt de mensen blaasjes wijs. De goede dingen in het leven komen niet uit de lucht vallen, en dat geldt zeker voor de Europese Unie. Wij willen dus vechten voor een beter, efficiënter en sterker Europa”, zeggen Verhofstadt en Wesenbeek.

Daarnaast trekken de liberalen naar Londen om hun vrienden van de Liberal Democrats een hart onder de riem te steken. Vautmans en Gescinska: “De Lib-Dems waren vorige week de grote overwinnaar van de lokale verkiezingen en verdubbelden hun zetels. Nu willen ze ook bij de Europese verkiezingen een sterke score neerzetten. Dat zou een bijzonder sterk signaal zijn aan de Brexiteers. Open Vld staat erg dicht bij de Britse liberalen. We delen onze progressieve waarden en het feit dat wij voor Europa door het vuur willen gaan. Daarom zijn we in Londen vandaag. In het hart van de Brexit-chaos zeggen we dat we Europa niet moeten vernietigen, maar net vernieuwen!”

Open Vld wil in Londen vijf grote prioriteiten in de verf zetten:

  • Sterk migratiebeleid
  • Beter veiligheidsbeleid
  • Economisch en sociaal Europa
  • Verdediging van democratische waarden
  • Slankere en efficiëntere EU

 

  1. Een sterk Europees migratiebeleid

We hebben nood aan sterke Europese buitengrenzen zodat de binnengrenzen open kunnen blijven. Daarvoor versterken we het Europese Kust- en Grenswachtagentschap Frontex en geven we hen de middelen en de bevoegdheid om in te springen bij het bewaken van de Europese grenzen waar dat nodig is.

Asielzoekers worden zo veel mogelijk in de regio van het conflict opgevangen, met hulp van de EU. Ook zij die illegaal in Europa aankomen, sturen we naar centra aan de buitengrenzen, waar ze een asielaanvraag kunnen indienen. De asielaanvragen worden behandeld volgens dezelfde kwalitatieve procedures. Wie erkend wordt, heeft recht op bescherming, in veilige derde landen of in de EU via resettlement. Wie toegang krijgt tot Europa verdelen we volgens een spreidingsplan dat geldt voor alle lidstaten. Wie niet erkend wordt, wordt teruggestuurd, vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. Een gevaarlijke illegale oversteek wordt zo ook nutteloos.

We verdelen de lasten binnen Europa op een correcte en solidaire basis. Alle lidstaten moeten hun deel doen als het gaat over het opvangen van erkende vluchtelingen en over het terugsturen van wie niet kan blijven. De gaten en mankementen in het huidige Europese Dublinmechanisme laten veel te veel secundaire migratiestromen toe, dat roepen we een halt toe.

De thuislanden moeten meewerken aan de terugkeer. Dat wordt een centraal thema in ons buitenlands beleid. Ontwikkelingssamenwerking, economische deals, nabuurbeleid en handelsakkoorden kunnen daar als incentive dienen. Landen die meewerken, kunnen op onze steun en op die van Europa rekenen. Tegelijk gebruiken we die instrumenten ook om er in derde landen voor te zorgen dat vluchtelingen en migranten goed opgevangen en ondersteund kunnen worden. Zo nemen we de grondoorzaken van illegale migratie naar Europa weg.

Een Europees Blue Card systeem naar Amerikaans en Canadees voorbeeld zorgt voor een doeltreffende economische migratie waarbij we mensen aantrekken die hier de openstaande vacatures kunnen invullen. Daar hebben we economisch nood aan. De huidige blauwe kaart is er op gericht om de best opgeleide mensen over de hele wereld aan te trekken naar onze economie – maar tot nog toe maakt onze arbeidsmarkt daar nauwelijks gebruik van. De procedure is te zwaar en te ongekend. Daar brengen we verandering in.

  1. Een Europees veiligheidsbeleid

In Europa hebben we prachtige vrijheden opgebouwd, niet in het minst de vrijheid om te reizen, wonen en werken waar je maar wil in de Unie. Hier in de democratische EU is iedereen ook vrij om te zijn, te denken en te doen wat je wil. Maar die vrijheden zijn kwetsbaar. We moeten ze goed beschermen tegen interne en externe vijanden.

Op vlak van veiligheid coördineert Europa zich vandaag te pletter. Maar dat gebeurt te traag en te vrijblijvend. Wij willen op vlak van veiligheid echte Europese capaciteiten bouwen. We gaan dus volop voor meer samenwerking op vlak van defensie, zodat we geloofwaardig kunnen optreden op het internationaal toneel wanneer nodig. Maar ook op vlak van politie, justitie en inlichtingendiensten moeten we meer samenwerken. We willen ook een eigen Europese ‘FBI’. Alleen door alle puzzelstukjes bij mekaar te leggen, kunnen we bijvoorbeeld terroristen vatten die geen grenzen kennen.

  1. Een sterk economisch én sociaal Europa

De Europese eenheidsmarkt geeft onze bedrijven de nodige schaal om internationaal competitief te zijn en vlot handel te kunnen drijven, want onze nationale markt is daarvoor te klein. Die eenheidsmarkt heeft gezorgd voor ongekende welvaart en jobs voor de Europeanen. Te meer omdat we als grootste handelsblok ter wereld ook samen handelsakkoorden met de rest van de wereld kunnen afsluiten. Maar het werk is niet af.

We gaan voluit voor de verdere verdieping van de economische samenwerking, bijvoorbeeld op vlak van de digitale economie.

Daarnaast vereist het vrij verkeer van personen een coördinatie van de Europese sociale zekerheidsstelsels, anders dreigen sociale dumping en uitkeringstoerisme. Dat moeten we bestrijden. Hoe men die sociale zekerheid concreet invult, kan verschillen van land tot land, maar er bestaat wel zoiets als een sociaal minimum, een Europees menswaardig bestaan dat we samen moeten garanderen.

In tijden van protectionisme en handelsoorlogen moet Europa een voortrekker blijven op het vlak van internationale vrijhandel. Europa is het grootste handelsblok ter wereld. Voor een land als België, dat leeft van internationale handel, is dat een ongelofelijke troef. Daarom blijven we inzetten op ambitieuze handels- en investeringsakkoorden. Maar we zijn niet naïef. Van onze handelspartners verwachten we dat zij de klimaatdoelstellingen nastreven en de internationale normen respecteren. Vrijhandel mag niet leiden tot ecologische, fiscale of sociale dumping! Integendeel, vrije en eerlijke handel betekent een gelijk speelveld met minimumstandaarden die door iedereen worden gerespecteerd. Door ambitieuze handelsakkoorden af te sluiten, kan Europa wereldwijd de lat hoger leggen.

  1. Een Unie van gedeelde waarden

De Europese Unie is zoveel meer dan een interne markt. We zijn een Unie die gebouwd is op sterke, gemeenschappelijke waarden en we moeten meer doen dan vandaag meer om onze deze te verdedigen.

De liberale democratie en de Europese rechtsstaat staan immers onder grote druk van extremisten en populisten als Orbàn, Salvini en Kaczynski. Vandaag is het zo dat landen die toetreden tot de Unie moeten voldoen aan minimum democratische voorwaarden, waaronder ook het verbod op de doodstraf. Maar eens een land binnen de Unie is, zijn er nog maar bitter weinig middelen om het op het rechte pad te houden.

Daarom koppelen we het recht op Europese steun zoals landbouwsubsidies en structuurfondsen aan het respecteren van de Europese rechtsstaat en democratie. Het ingehouden geld wordt op een geblokkeerde rekening gezet en komt pas vrij wanneer de regering haar antidemocratische maatregelen terugdraait. We moeten daarnaast de bestaande mogelijkheid behouden om het stemrecht van lidstaten in de Raad te schorsen indien ze hardleers blijven en de Europese waarden niet respecteren.

  1. Een slankere en daadkrachtigere EU

De Europese Unie heeft niet altijd de bevoegdheden of slagkracht om ook effectief daadkrachtig op te treden. Dat komt in de eerste plaats omdat de manier waarop onze Europese instellingen georganiseerd zijn nog dateert van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Deze willen we dus grondig hervormen.

De Europese Unie moet slanker en daadkrachtiger. Er zijn te veel commissarissen, te veel adviesorganen en commissies met een onduidelijke opdracht, Europese parlementsleden die iedere maand van Brussel naar Straatsburg verhuizen, een vetorecht waarbij lidstaten vaak elke vooruitgang in bepaalde domeinen tegenhouden...

We slanken de Europese Commissie daarom af van 27 tot 12 commissarissen en zorgen voor homogene bevoegdheidspakketten. Zo moet er bijvoorbeeld één Europese minister van Financiën komen die beschikt over een Europese schatkist die de euro en de Europese economie kan beschermen tegen buitenlandse schokken.

De unanimiteitsregel binnen de Europese Raad schaffen we af. Op deze manier kunnen we sneller beslissingen nemen en vooruitgang boeken in belangrijke dossiers. Lidstaten kunnen dan niet langer voortdurend hervormingen tegenhouden die het Europese belang dienen, maar waar ze als lidstaat geen voorstander van zijn. Zeker wat buitenlandbeleid betreft moeten de unanimiteitsregel de schop op zodat de Europese Hoge Vertegenwoordiger eindelijk een mandaat krijgt om de Europese belangen beter te verdedigen.

Het Europees Parlement tot slot moet volheid van bevoegdheid krijgen. Dat wil zeggen dat het Parlement eigen wetgevende initiatieven zal kunnen nemen. Iets wat het vandaag nog niet kan. Het Europees Parlement moet daarnaast niet enkel de uitgaven maar ook de inkomsten van de Europese Unie kunnen controleren. Het ondoorzichtig systeem van nationale dotaties moet dus gelijk omgevormd worden tot een transparante Europese belasting die de burger – via het Parlement – kan goedkeuren, aanpassen of wegstemmen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder