Sla navigatie over

Open Vld-studievoorstel over postnatale depressie haalt shortlist voor het werkprogramma 2017 van het KCE

Op 15 oktober 2015 werd de resolutie met betrekking tot postnatale depressie van Vlaams Parlementslid Freya Saeys goedgekeurd. Doel van de resolutie was het taboe van de postnatale depressie te doorbreken, ze sneller te detecteren, gericht door te verwijzen en zo voorkomen dat vrouwen terecht komen in een zware depressie. Eén van de aanbevelingen van de resolutie was het opstellen van een medische richtlijn voor een adequate screening, behandeling en doorverwijzing bij postnatale depressie.

Ine Somers diende als federaal Volksvertegenwoordiger en lid van de commissie Volksgezondheid bij het KCE, het federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg, een studievoorstel voor deze medische richtlijn in. Dit werd weerhouden op de short list, een voorlopige lijst met 25 best geklasseerde onderzoeksvoorstellen. Nu moet nog uitgemaakt worden hoeveel onderwerpen kunnen deel uitmaken van het jaarprogramma van het KCE voor 2017.

Ine Somers en Freya Saeys: “We hopen voor alle jonge ouders dat ons studievoorstel wordt weerhouden want het kan echt een belangrijke stap voorwaarts betekenen in de behandeling van postnatale depressie. Met deze case tonen we aan dat samenwerking tussen de gemeenschappen en de federale overheid wel degelijk de zaken kan vooruit helpen. We hopen dan ook dat ons voorstel kan worden opgenomen in het werkprogramma van het KCE voor 2017.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder