Sla navigatie over

Open Vld vraagt Vlaamse regering om wateroverlast te erkennen als natuurramp

De voorbije twee weken werden heel wat streken in Vlaanderen getroffen door onweer en felle hagel- en regenbuien. Op korte termijn viel er uitzonderlijk veel regen, wat zorgde voor heel wat wateroverlast en de daarbij gepaard gaande schade. Open Vld-voorzitter en Vlaams parlementslid Gwendolyn Rutten vraagt daarom aan de Vlaamse minister-president om deze uitzonderlijke regenval te erkennen als natuurramp. “Door die erkenning kunnen mensen bij het Rampenfonds een vergoeding vragen voor schade die niet gedekt wordt door hun brandverzekering.” 

Al meer dan twaalf dagen op rij wordt ons land getroffen door onweer en zware regenval. Riolen kunnen de grote toevloed aan regenwater niet aan en ook stromen en rivieren bereiken op verschillende plaatsten hun alarmpeil. “Gevolg is dat, ondanks de tomeloze inzet van de hulpdiensten, heel wat straten blank staan, kelders en hele woningen onder water lopen en dat ook de landbouwsector op sommige plaatsen zwaar getroffen wordt,” zegt Gwendolyn Rutten.

Om de vele getroffen gezinnen en landbouwers uitzicht te geven op een schadevergoeding door het Rampenfonds, vraagt de Open Vld-voorzitter aan de Vlaamse minister-president om deze uitzonderlijke regenval te erkennen als natuurramp. Sinds de zesde staatshervorming is het rampenfonds immers een bevoegdheid geworden van de gewesten. “De meeste mensen zullen een beroep kunnen doen op hun brandverzekeraar,” zegt Rutten. Sinds 1 maart 2007 dekken de woningverzekeringspolissen de meeste schade door natuurrampen. Het gaat bijvoorbeeld om schade veroorzaakt door overstroming of het overlopen openbare riolen.

Erkenning als natuurramp belangrijk

“Toch worden sommige goederen uitgesloten, zoals de niet binnengehaalde oogst of de levende veestapel buiten het gebouw,” zegt Rutten. Hiervoor kan men terecht bij het Rampenfonds. “Ook wie een leefloon krijgt en daardoor geen woningverzekering kan betalen, kan bij het Rampenfonds een dossier indienen.” Voorwaarde is wel dat de ramp erkend wordt als algemene natuurramp.

Na goedkeuring door de Vlaamse Regering en publicatie van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad hebben de getroffenen 3 maand tijd, na de maand van publicatie, om hun dossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder