Sla navigatie over

Open Vld: We moeten kraken strafbaar maken

Eerder vandaag gaf minister Geens het signaal het dossier naar zich toe te trekken. Maar voor de liberalen gaat het voorstel van Geens om louter de procedure voor de vrederechter uit te breiden, niet ver genoeg. “Ja, een burgemeester moet kunnen optreden maar hij moet dit kunnen omdat het inbreken en kraken van een huis gewoon een strafbaar feit is, niet via een omweg."

Kraken moet op zich strafbaar zijn, want het is strijdig met het eigendomsrecht dat één van de hoekstenen van onze samenleving is. Volgens Open Vld is het de logica zelve dat het eigendomsrecht van mensen beschermd wordt. “Je huis is je thuis. Het is eigenlijk ongelooflijk dat we dit debat over bescherming van je eigendom zelfs moeten voeren,” besluit Lachaert.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder