Sla navigatie over

Open Vld wil adoptieverlof gelijkschakelen met moederschapsverlof

Kersverse adoptieouders hebben momenteel recht op 6 weken adoptieverlof voor kinderen jonger dan 3 jaar, en 4 weken voor kinderen tussen de 3 en 8 jaar. Wanneer adoptiekinderen ouder zijn dan 8 jaar hebben de ouders geen recht op adoptieverlof. Biologische moeders hebben daarentegen recht op 15 weken moederschapsverlof, en de vader of meeouder op 10 dagen.

 

“Het doel van die moederschapsrust is om enerzijds de moeder te beschermen tegen ontslag en een goede hechting van het pasgeboren kind met de moeder te vergemakkelijken. Maar deze beide argumenten gelden volgens ons evenzeer voor adoptieouders, zeker gezien adoptiekinderen in de meeste gevallen ook zeer jong zijn”, zegt Egbert Lachaert. Het is voor adoptieouders minstens even belangrijk om van bij het begin veel tijd door te brengen met hun adoptiekind. “Als dit niet gebeurt, dan stijgt het risico op hechtingsproblemen. En die hechting aan de adoptieouders is op zich al een proces dat vaak moeilijker verloopt in vergelijking met biologische kinderen.”

 

Vincent Van Quickenborne draagt aan dat adoptieouders vaak verplicht worden om vakantie of onbetaald verlof te nemen om het adoptieproces tot een goed einde te brengen. “Zo moeten ze in geval van een internationale adoptie tijd vrijmaken om ter plaatse de formaliteiten af te handelen en het kind op te halen. Soms vraagt het adoptieland zelfs om gedurende een langere periode permanent ter beschikking te blijven, waardoor ze niet kunnen werken. Eens het kind geadopteerd is, moeten de ouders vaak bijkomend verlof opnemen om het kind met de nodige zorgen te omringen.”

 

Omdat adoptieouders objectief gezien evenveel recht hebben op een volwaardige verlofperiode, dienen beide Open Vld Kamerleden een wetsvoorstel in dat het adoptieverlof gelijkstelt met de moederschapsrust. “Concreet stellen we voor dat een alleenstaande adoptieouder recht krijgt op 15 weken verlof, ongeacht de leeftijd van het geadopteerde kind. Een koppel dat adopteert krijgt recht op 17 weken, en het staat vrij om deze weken onderling te verdelen naar eigen wens. Uiteraard geldt deze regeling voor werkgevers en zelfstandigen”, licht Lachaert toe. “Dit wetsvoorstel komt zowel ten goede aan de adoptiekinderen als hun nieuwe ouders.” De Kamerleden benadrukken dat het ouderschapsverlof onafhankelijk blijft bestaan als aanvulling op het adoptieverlof, net zoals dat geldt bij moederschapsrust.

 

Enkele cijfers:

 

Het aantal binnenlandse adopties bedraagt jaarlijks 20 a? 40. Het aantal buitenlandse adopties ligt hoger; tussen 1 september 2005 en 18 november 2014 zijn er 3 616 buitenlandse adopties geregistreerd. Dat zijn er dus gemiddeld ongeveer 400 per jaar.

 

De landen die het grootste aandeel leveren van de buitenlandse adopties in Belgie? zijn Ethiopie? (1014), China (646), Kazachstan (307), Colombia (185), Zuid- Afrika (185), Thailand (160) en Rusland (148).

 

Het gaat – voor wat betreft de buitenlandse adopties – in 85,46 % van de gevallen om een adoptie door een koppel en in 14,54 % van de gevallen om adoptie door e?e?n adoptant. Van de geadopteerde kinderen was 76,68 % jonger dan 4 jaar en 19,19 % tussen 4 en 15 jaar oud.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder