Sla navigatie over

Open Vld wil discreet bevallen mogelijk maken

De ongewenst zwangere vrouw die niet wil overgaan tot adoptie en haar zwangerschap niet in officiële documenten wil laten blijken, moet zich noodgedwongen wenden tot de vondelingenschuif. In Antwerpen is die er al jaren, binnenkort gaat er een open in Brussel. De nood aan zo een vondelingenschuif is er, omdat er in België geen wettelijke regeling bestaat om anoniem of discreet te bevallen. Open Vld pleit al jaren voor een dergelijke regeling en heeft ook deze legislatuur een wetsvoorstel ingediend.

Het voorstel van Van Cauter, Lahaye-Battheu en Lijnen om discreet bevallen mogelijk te maken, verzoent zoveel als mogelijk de belangen van de ouder met die van het afstandskind, zowel op korte als op langere termijn. 

Het grote verschil met de anonieme bevalling zoals die in Frankrijk bestaat, betreft het aanleggen van een register waarbij een aantal gegevens bijgehouden worden zodat, wanneer de vraag zich stelt, er op termijn een wederzijdse kennisname van de identiteit van de ouder en het afstandskind kan plaatsvinden. Dit kan nuttig zijn als het afstandskind op zoek wil gaan naar zijn natuurlijke ouders. Het staat de ouder dan nog altijd vrij om hier al dan niet op in te gaan. Belangrijk hierbij is dat het kind op zijn minst de kans heeft om zijn roots te achterhalen, zegt Carina Van Cauter.

 Een tweede voordeel van het register heeft betrekking op situaties van medische aard. Stel dat de ouder drager is van een erfelijke ziekte? Heeft het kind dat ze heeft afgestaan dan niet het recht om daar van op de hoogte gebracht te worden? 

Aan het discreet bevallen, kan eveneens een begeleidingsprocedure voor de ouder gekoppeld worden. Sabien Lahaye-Battheu:Uit bevindingen van de vzw erkende Vlaamse adoptiediensten blijkt immers dat voor ouders die zich laten begeleiden om afstand te doen van hun kind in 80 % van de gevallen een andere oplossing gevonden wordt. Gaande van het behouden van contact met het adoptiegezin tot het terugkomen op de beslissing van afstand. In 20 % van de gevallen wordt overgegaan tot afstand van het kind. Maar dan nog blijft het belangrijk dat de ouder de nodige begeleiding krijgt.

De Kamerleden vinden de discrete bevalling de meest humane regeling die mogelijk is.Enerzijds omdat ze toelaat om zowel de ouder als het kind te begeleiden en anderzijds omdat ze een evenwicht vindt tussen de belangen van het afstandskind en de verzuchtingen van de ouder, aldus Nele Lijnen.

Tot slot stellen ze dat er heel wat organisaties en verenigingen zijn in België die gespecialiseerd zijn in de opvang en begeleiding van ongewenst zwangere vrouwen. Een doorgedreven communicatieplan om deze kenbaar te maken aan het grote publiek dringt zich dan ook op. 

 
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder