Sla navigatie over

Open Vld wil fietsverbindingen van en naar stations verbeteren

“De fiets is een belangrijke, duurzame schakel in de mobiliteitsketen voor het voor- en natransport van de trein. De afgelopen jaren werden in verschillende stations en stopplaatsen belangrijke investeringen gedaan om voldoende fietsenstallingen te voorzien voor de reizigers. Het gebruik van plooifietsen, die gratis mogen worden meegenomen, is de afgelopen jaren stelselmatig toegenomen en ook de elektrische fiets wordt meer en meer een volwaardig alternatief voor de wagen op korte en middellange afstanden”, zegt Lahaye-Battheu. 

“Maar een grote hinderpaal voor het gecombineerd gebruik van de fiets en de trein, is de soms moeilijke bereikbaarheid van stations voor de actieve of zachte weggebruiker. Vaak moeten fietsers gebruik maken van dezelfde toegangswegen als de personenwagens en het aansluitend busvervoer. Nochtans zijn er vaak eenvoudige oplossingen mogelijk om een vlotte en veilige toegang voor het fietsverkeer mogelijk te maken. Zo is Infrabel eigenaar van verschillende voormalige spoorwegbeddingen en van tracés langsheen bestaande spoorwegen. Hiervan werden er verschillende ter beschikking gesteld aan lokale overheden voor de aanleg van fietswegen, vaak over langere afstand. Onlangs werd trouwens de eerste zogenaamde fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen geopend.” 

“Deze fietswegen zijn uitermate nuttig voor het bevorderen van het fietsverkeer, maar zijn ook van een grote waarde voor het bereikbaar maken van de stations. Ze bieden een snel en veilig alternatief voor verplaatsingen op korte en middellange afstand en voor het voor- en natransport van de trein. Het is dan ook wenselijk om de mogelijkheden van de bestaande spoorwegbeddingen maximaal te benutten. Uiteraard moet er worden uitgegaan van een maximale veiligheid voor de fietser zonder de spoorwegexploitatie te belemmeren.  De tracés langsheen de bestaande spoorwegen moeten immers te allen tijde bereikbaar blijven voor nooddiensten, onderhoud of werkzaamheden aan de spoorwegen”, besluit het liberale Kamerlid.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder