Sla navigatie over

Open Vld wil Masterplan onderwijs verbeteren

Ik ga geen hervorming goedkeuren waarmee we het fundamenteel oneens zijn, verklaarde Rutten woensdag in De Morgen. Het masterplan secundair onderwijs werd onderhandeld in de vorige Vlaamse regering, waar Open Vld geen deel van uitmaakte, en opgenomen in het nieuwe regeerakkoord.

Masterplan verbeteren

"Ik vraag niet om van nul te beginnen, er is goed werk geleverd", reageert Rutten. "Maar als je de kans hebt om de onderwijshervorming te verbeteren, zie ik niet in waarom we moeten vasthouden aan een akkoord uit het verleden."

"In het regeerakkoord staat dat de hervorming zal worden uitgevoerd in dialoog met het onderwijsveld", vervolgt Rutten. "Wel, ondertussen is er overlegd. Er is ook een burgerkabinet georganiseerd door minister Crevits en de Koning Boudewijnstichting, samen met ouders, dan is het waardevol om die conclusies mee te nemen. Onder meer op basis daarvan is het nodig om het masterplan op een aantal punten open te breken."

Problemen aanpakken in kleuter- en basisonderwijs

Open Vld wil onder andere een ‘4 4-model’, dat de drie jaar kleuterschool, zes jaar lager en zes jaar secundair kan vervangen. Scholen moeten ook meer vrijheid krijgen om zich te organiseren. "Er zijn immers twee grote problemen: aan de bovenkant neemt de excellentie af en aan de onderkant slagen we er niet in kinderen voldoende te emanciperen. We moeten op die twee zaken ingrijpen", stelt Rutten.

Open Vld wil daarom ook focussen op kleuter en basisonderwijs. Kleuters moeten vroeger naar school en er moet zo snel mogelijk aandacht zijn voor meertaligheid.

Maatwerk

Het uitstellen van de studiekeuze tot veertien jaar of later, is volgens de partij niet voor ieder kind nuttig. "Het heeft geen zin om voor iedereen die keuze uit te stellen, er zijn kinderen die wel al vroeger klaar zijn om ze te maken." De opdeling tussen ASO, TSO en BSO mag voor de partij dan weer blijven bestaan.

2016  is onderwijsjaar

Eind vorig jaar kondigde Open Vld al aan dat ze een themajaar rond onderwijs zouden houden. “Er is een duidelijke visie en we deden al een aantal terreinbezoeken, bijvoorbeeld vorige week in 3 Antwerpse scholen. Op het einde van 2016 komt er een studiedag, maar voor sommige onderwerpen is het nodig nu al een standpunt in te nemen", besluit voorzitter Rutten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder