Sla navigatie over

Open Vld wil meer sociale woonleningen voor alleenstaanden

Vlaams parlementslid Lionel Bajart en zijn Brusselse collega Carla Dejonghe roepen op om werk te maken van een vlottere toegang tot woonleningen voor alleenstaanden. Uit cijfers die beide parlementsleden opvroegen, blijkt dat alleenstaanden vandaag nog te vaak aangewezen zijn op sociale huurwoningen. Zowel in Vlaanderen als in Brussel blijkt ongeveer 45% van de sociale huurders alleenstaand.
 
“Eén op drie Belgische huishoudens bestaat uit één persoon. Voor velen onder hen is het niet evident om een eigen woning te verwerven,” zegt Bajart. “Het Vlaams Woningfonds moet veel meer op deze groep inzetten. In 2014 was het voor het eerst mogelijk om daar een sociale woonlening te krijgen voor alleenstaanden zonder kinderen. Amper 13,2% van de door het Woningfonds verstrekte leningen ging echter naar deze groep. In de Rand rond Brussel was dat zelfs maar 8,2%.”
 
Minister Homans gaf in haar antwoord al aan dat ze wil laten onderzoeken hoe men tot een rechtvaardiger en effectiever stelsel van sociale leningen kan komen. “Wij vragen dat het Vlaams Woningfonds meer inspanningen levert om de belangrijke groep van alleenstaanden te bereiken,” zegt Bajart.
 
Woningprobleem alleenstaanden onderschat
 
Volgens Brussels parlementslid Carla Dejonghe, die onderzoek liet uitvoeren naar de wensen en verwachtingen van alleenstaanden (of alleenwoners), wordt het woningprobleem bij deze groep mensen nog steeds sterk onderschat: “De Belgen, en dus ook de alleenstaande, hebben duidelijk nog steeds een baksteen in de maag. Zij beschouwen hun eigen woning als een persoonlijk pensioenplan. En dat is het ook. We mogen er niet van uit gaan dat alleenstaanden minder recht hebben op een eigen woning gewoon omdat ze alleen zijn. Deze groep mensen wordt verhoudingsgewijs trouwens al veel zwaarder belast dan gezinnen. Het Vlaams en Brussels Woningfonds hebben hier dan ook een belangrijke rol in te spelen.”
 
Bajart en Dejonghe pleiten ervoor dat niet enkel het Vlaams en Brussels Woningfonds meer moeite doen om deze groeiende groep mensen te helpen, maar dat ook de banken op dit vlak op hun verantwoordelijkheid wordt gewezen. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder