Sla navigatie over

Open Vld wil onderzoekscommissie naar misbruik in de sportwereld

Voor Open Vld is het duidelijk dat grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld beter aangepakt moet worden. Vlaams Parlementslid Lionel Bajart: “Er moet op zeer korte termijn werk gemaakt worden van een degelijk beleid door alle sportfederaties. Dat is tot nu toe veel te vrijblijvend. Daarnaast stellen we voor een onderzoekscommissie op te richten, naar analogie met de federale bijzondere commissie die zich boog over het misbruik in de kerk.”

Het Vlaamse beleid inzake grensoverschrijdend gedrag laat te wensen over. Zo bestaat er wel een decreet Gezond en Ethisch Sporten (het GES-decreet), maar dat is op het vlak van ethiek te vrijblijvend. Ook het sportfederatiedecreet heeft weinig aandacht voor ethiek. Dat zeiden vertegenwoordigers van het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES), dat erkend werd voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten, in een hoorzitting die in maart in het Vlaams Parlement georganiseerd werd.

Minister kan en moet ingrijpen

Volgens Lionel Bajart moet hier dringend een mouw aan gepast worden: “Het GES-decreet laat wel toe richtsnoeren uit te vaardigen waar alle sportfederaties werk van moeten maken. Minister Muyters kan op die manier op de korte termijn de federaties verplichten een echt beleid tegen grensoverschrijdend seksueel gedrag te voeren. Ook de uitwerking van aanspreekpunten integriteit, kan daar deel uit van maken.”

Onderzoekscommissie nodig

Daarnaast wil het liberale parlementslid ook een onderzoekscommissie: “Het is wishful thinking dat er enkel bij de judofederatie een probleem zou zijn. Als experten en het ICES ons waarschuwen dat het beleid te laks is op dit vlak, moeten we er realistisch vanuit gaan dat het probleem veel breder gaat. Met een onderzoekscommissie kunnen we dat uitklaren.”

Bajart verwijst daarbij ook naar de federale parlementscommissie die in 2011 een onderzoek deed naar seksueel misbruik in de kerk. “Deze commissie raakte ook kort het seksueel misbruik aan in de sportwereld en kwam toen al tot de conclusie dat er nog heel wat problemen zijn in de opvolging ervan”, zegt Bajart. “Het wordt tijd dat we die verschillende signalen nu ernstig nemen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder