Sla navigatie over

Open Vld wil ontsnappen uit de gevangenis strafbaar maken

Wanneer gevangenen ontsnappen, worden zij hier niet voor gestraft. Open Vld-Kamerlid Katja Gabriëls wil daar verandering in brengen en had haar wetsvoorstel al opnieuw prioritair ingediend. Ze reageert daarmee op de ontsnapping van vijf gevangenen uit de gevangenis van Turnhout. “Een ontsnapping tast altijd het veiligheidsgevoel aan. Door ontsnappen strafbaar te maken willen wij gevangenen afschrikken”, aldus Gabriëls.  

Op dit moment is in ons land ontsnappen niet strafbaar, alleen de misdrijven die met een ontsnapping gepaard gaan. Dat kan gaan van de diefstal van een auto tot de gijzeling van een voorbijganger. Open Vld vindt dat niet kunnen en vraagt bijkomende celstraffen voor gedetineerden die proberen te ontsnappen.

Gabriëls: “De maatschappelijke kostprijs van een ontsnapping is heel hoog. Het is een aantasting van het veiligheidsgevoel van de mensen en het wekt de indruk dat de overheid niet in staat is één van haar kerntaken, het waken over de veiligheid van haar burgers, naar behoren te vervullen. Bovendien zet het een druk op de politie om de ontsnapte gevangenen snel te vatten en op de cipiers die de onrustige gevangenen onder controle moeten houden. Daarom kan niet langer worden aanvaard dat een ontsnapping an sich op geen enkele wijze wordt bestraft.”

Open Vld wil ontsnapte gedetineerden daarom extra kunnen straffen en stelt een celstraf voor van zes maanden tot drie jaar en een boete van 25 tot 200 euro. Haar wetsvoorstel viseert niet enkel ontsnappingen uit de gevangenis, maar ook uit hoven en rechtbanken, politiecommissariaat, ziekenhuis of verpleeginstelling en tijdens het transport naar één van deze plaatsen. De straffen zouden ook gelden voor veroordeelden die ontsnappen terwijl ze buiten de gevangenis aan het werk zijn. Het liberale Kamerlid wil tot slot dat bloedverwanten kunnen worden gestraft wanneer ze een voortvluchtige helpen onderduiken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder