Sla navigatie over

Open Vld wil tax shelter voor game-industrie

De gaming-industrie is een opkomende sector in ons land. “Meer en meer startups en gevestigde waarden wagen zich op de groeiende markt van spelletjes voor computers, spelcomputers of mobiele apparaten. Dat blijkt ook uit de omzet. Die steeg van 2 miljoen euro in 2010 naar 43,6 miljoen euro in 2014. De sector stelt nu al 800 mensen tewerk”, aldus Luk Van Biesen. Dat is volgens hem mede te danken aan de impulsen van regeringsmaatregelen zoals de taxshelter voor startende ondernemingen en de innovatieaftrek.
 

Maar toch ondervindt deze relatief jonge sector nog moeilijkheden in hun zoektocht naar verse financiering. “Dat is onder meer te wijten aan het hoge risico-gehalte van de investeringen van nieuwe projecten, de relatief lange ontwikkelingstermijnen en de onzekerheid over commercieel succes. Onze Belgische game-ontwikkelaars kunnen dus moeilijk doorgroeien naar de top omdat ze de financiële motor missen in de competitieve miljardenmarkt”, zegt Dirk Van Mechelen. “Jammer, want de Belgische ondernemingen barsten van het talent en verdienen alle kansen.”
 

Vandaar dat Van Biesen, Van Mechelen en Vincent Van Quickenborne voorstellen om de tax shelter die vandaag al bestaat voor audiovisuele en bepaalde cultuurproducties uit te breiden naar de game-industrie. Ze dienen daartoe een wetsvoorstel in. “Die tax shelter is een bijzonder succesverhaal gebleken voor onze Belgische film- en tv-producenten. Daarom werd ze vorig jaar ook uitgebreid naar theater-, musical- en dansproducties. Het is een echte win-win voor zowel de investeerder die zijn investering kan aftrekken, als voor de productiehuizen die vlotter financiering vinden. Onze economie vaart er wel bij en onze producties van eigen bodem kunnen wedijveren met de grote namen uit onder meer de Angelsaksische landen”, meent Van Biesen.
 

“Dit is een investering in de economie van morgen en onze toekomst”, zegt Van Quickenborne. “In mijn thuisstad Kortrijk vind je Digital Arts and Entertainment, de beste gameopleiding van de wereld. Met hen bezocht ik recent nog de belangrijkste Game-conferentie in California. Het potentieel is enorm groot. Deze boot mogen we niet missen. Met Hangar K -onze recent geopende incubator- mikken we ook op starters actief in die game-sector. De tax shelter zou een bijkomende duw in de rug zijn.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder