Sla navigatie over

Open Vld wil van stemplicht naar stemrecht

Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput legt de afschaffing van de opkomstplicht voor de federale, regionale en Europese verkiezingen opnieuw op tafel. Kiezers die niet gaan stemmen, zullen niet langer bestraft worden. Zijn wetsvoorstel wordt vandaag besproken in de Commissie Binnenlandse Zaken. “De opkomstplicht is niet meer van deze tijd. Ik kies voor stemrecht. Nu de Vlaamse regering de opkomstplicht voor de lokale en provinciale verkiezingen heeft afgeschaft en het stemrecht heeft ingevoerd, moet dit ook gelden voor de regionale, federale en Europese verkiezingen”, aldus Vandenput.

Ons land is één van de weinige ter wereld waar nog opkomstplicht geldt. Iedereen die mag stemmen, moet zich ook aanmelden bij het kiesbureau. En hoewel dat misschien voldoende lijkt, is ook deelname aan de stemming verplicht. Lees: je moet het stemhokje betreden. De Vlaamse regering schrapte al de opkomstplicht voor de lokale en provinciale verkiezingen, nu wil Open Vld ook de sancties schrappen voor wie niet gaat stemmen bij regionale, federale en Europese verkiezingen.

Vandenput: “Niet gaan stemmen, is ook een keuze. En die keuze moeten we respecteren. Politici en partijen worden democratisch gelegitimeerd door het aantal kiezers dat op hen stemt. Door het invoeren van het stemrecht zal elke politieke partij verplicht zijn om de dialoog aan te gaan met de ontevreden/niet-geïnteresseerde kiezer en dit kan alleen maar heilzaam zijn voor ons democratisch bestel in haar geheel. Daarnaast zal de kiezer die beslist om wel te gaan stemmen zich beter en duidelijker informeren. De democratie is dus gebaat met een systeem met twee rechten: het recht om te gaan stemmen en het recht om zich afzijdig te houden.”

Het wetsvoorstel van Vandenput wil de sancties afschaffen voor wie niet gaat stemmen, een de facto afschaffing van de opkomstplicht dus. Voor een volledige afschaffing van de opkomstplicht moet je de Grondwet wijzigen en is een tweederdemeerderheid nodig.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder