Sla navigatie over

Open Vld houdt rondetafel met bouwsector om uitdagingen in sector aan te gaan

 Open Vld houdt rondetafel met bouwsector om uitdagingen in sector aan te gaan

Vrijdagmiddag hield Open Vld een rondetafelgesprek met de bouwsector. Opzet was om de vele uitdagingen die de sector kent in kaart te brengen en collectief oplossingen te formuleren. Kamerlid Kathleen Verhelst, tevens bouwonderneemster, nam het initiatief: “Gezien quasi 1 op de 5  Belgische ondernemingen een bouwonderneming is, mogen we vrij gerust stellen dat onze sector de motor is van de Belgische economie. Een sector met veel uitdagingen, die de politiek in handen moet nemen. ”  

Volgens de meest recente cijfers van de FOD Economie vertegenwoordigt de bouwsector namelijk 18% van alle ondernemingen en 11% van de actieve bevolking in de Belgische niet-financiële markteconomie. Verhelst: “De bouwsector genereert zo een totale omzet van 76 miljard euro en is dus een belangrijke motor van onze economie.”

Het is ook een zeer tastbare sector voor heel wat Belgen. Verhelst: “De Belg woont in zijn spaarrekening. De eigen woning zorg voor zekerheid. We moeten mensen dan ook  garanderen dat (ver)bouwen zonder zorgen kán.”

Uitdagingen

Die bouwsector kent al langer heel wat uitdagingen, dewelke resulteren in moeilijkheden om juiste profielen aan te trekken. “De veranderende context en het veranderende regelgevende kader noopt de sector ertoe zich continu aan te passen”, stelt Verhelst. “Er zal anders gebouwd moeten worden en de plek om te bouwen zal steeds beter benut moeten worden.”

De sector heeft ook af te rekenen met een kleine groep van malafide actoren die het niet zou nauw nemen met de regels. Verhelst: “Malafide bouwondernemers zijn niet alleen slecht voor het eerlijke, gelijke speelveld onder bouwondernemers. Ze tasten ook het imago van de sector en het vertrouwen van de consumenten in onze sector aan.”

Klankbord

“Oplossingen realiseren begint bij het luisteren naar de ondernemers in de sector, aan te duiden waar de problemen zitten en wat de oplossingen kunnen zijn. Als je dat doet zal je tot breder gedragen oplossingen komen. Dat zal er ook voor zorgen dat regels beter nageleefd worden.”, vertelt Verhelst.

De rondetafel kon rekenen op de aanwezigheid van maar liefst 40 stakeholders, een groep die bestond uit een brede mix van belangenorganisaties, ondernemers en politici. Onder vicepremier en minister van Justitie Vincent van Quickenborne evenals staatssecretaris van Consumentenbescherming Eva De Bleeker kwamen langs.  

De Bleeker is blij met het initiatief van haar partijgenote. De Bleeker: “Als staatssecretaris voor Consumentenbescherming krijg ik veel verhalen van consumenten die op problemen stuiten tijdens hun bouwproject. Té veel problemen, dat kwam ook duidelijk naar voren in de Pano-reportage van VRT begin februari.  We moeten dat aanpakken.”

De staatssecretaris ziet alvast drie pistes om de problemen aan te pakken: “Het is altijd een combinatie van regels opstellen, regels bekendmaken en regels handhaven. Om te beginnen moet er regels zijn. Waar nodig moeten we die soms aanpassen. Maar je moet er ook voor zorgen dat mensen die regels kennen, zodat ze weten wat hun rechten zijn. Tot slot moet je er ook voor zorgen dat regels nageleefd worden. Op dat vlak maak ik werk van betere handhaving en een gespecialiseerde geschillenbeslechtingsdienst.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder