Sla navigatie over

Open Vld legt interfederaal noodplan energie op tafel: gezonde energiemix, mildere facturen en versnelde transitie naar hernieuwbaar

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert legt een interfederaal noodplan voor energie op tafel. De gas-, olie- en elektriciteitsprijzen zijn momenteel buitensporig hoog, onder meer door de oorlog in Oekraïne en de heroplevende economie na corona. “Met ons noodplan grijpen we de crisis aan om onze energievoorziening onafhankelijker en duurzamer te maken, en tegelijk de factuur te milderen  voor burgers en bedrijven. Zowel op korte als lange termijn”, zegt Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert.

Volgens Lachaert zal deze crisis nog een hele tijd duren: “Er is nood aan een noodplan energie, en dat leggen wij vandaag op tafel. Op korte termijn moeten we gezinnen en bedrijven helpen met financiële steun in de factuur,” zegt Egbert Lachaert, “maar we koppelen die steun aan het inzetten op de duurzame energieomslag voor burgers en bedrijven. Zo lossen we het probleem ook op de langere termijn op. Ook de keuze voor een gezonde energiemix die onafhankelijker is van fossiele brandstoffen en landen zoals Rusland moet ons op de lange termijn vooruit helpen.”

Met het noodplan energie reikt Open Vld de hand aan alle overheden en partijen. Egbert Lachaert: “Ons noodplan is een interfederaal plan. Dat betekent dat zowel de federale, regionale en lokale overheden de handen in elkaar moeten slaan om op lange termijn een beleid uit te stippelen dat burgers richting hernieuwbare energie leidt. Niet één overheid heeft alle kaarten in hand. We zullen er enkel raken met samenwerking.”

De belangrijkste punten uit het noodplan energie van Open Vld: 

 1. Maak de btw-verlaging naar 6% op elektriciteit structureel met de geplande accijnshervorming met omgekeerde cliquet.
 2. Voer gedurende zes maanden een btw-verlaging op gas in. Deze verlaging is verlengbaar voor volgende winter, als de prijzen niet genormaliseerd zouden zijn. Hou op termijn btw op gas wel op 21% aangezien men afbouw van gas wil stimuleren.
 3. Voer een extra premie in van 400 euro voor middenklasse gezinnen met beperkt budget, die zich willen laten begeleiden naar een betere isolatie van hun woning en investeringen in duurzame alternatieven voor gas en stookolie.
 4. Maak in iedere gemeente of stad een energieloket, waar burgers die zich willen laten begeleiden terecht kunnen met factuurproblemen.
 5. Versterk de Energiehuizen in iedere regio en verhoog de mankracht om hen in staat te stellen 100.000 transitietrajecten te starten met gezinnen. Voorzie een gelijkaardige mogelijkheid voor bedrijven.
 6. Verplicht energieleveranciers om op vraag van een energieloket binnen redelijke tijd duidelijkheid te geven over de berekeningen van voorschotten.
 7. Voorzie een energie mix die ons zo goed mogelijk onafhankelijk maakt van gas, zeker van onzekere importeurs.
 8. Voer een tijdelijke korting aan de pomp in voor brandstof. Prijzen van 2 euro per liter zijn onbetaalbaar voor velen. Een korting tussen 20 eurocent en 40 eurocent moet onderzocht worden.
 9. Maak alternatieven voor gas en stookolie toegankelijk voor de gewone middenklasse, door vb. energieleningen met negatieve rente, een premie “om van het gas af te gaan” en fondsen om financiering van investeringen (rollend fonds) te voorzien die maar terugbetaald moeten worden wanneer de woning wordt doorverkocht.
 10. Plaats voor zelfstandigen de accijnzen op gas gedurende 2022 op nul en geef hen toegang tot het rollend fonds om investeringen te financieren die hun energiekosten onder controle brengen.
 11. Creëer een kader voor energiedelen om de win van investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing te verdelen over meerdere eigenaars en/of huurders.
 12. Verleng de btw-verlaging naar 6% op sloop en heropbouw na dit jaar om renovatie van panden te stimuleren.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder