Sla navigatie over

Open Vld: “Ook de mutualiteiten, artsen én de werknemers zelf moeten geresponsabiliseerd worden”

De problematiek van de vele langdurig zieken in ons land is niet nieuw maar stelt zich prangender dan ooit. Deze regering heeft op dat vlak al stappen gezet maar nu komt minister Vandenbroucke met het voorstel om werkgevers ook te laten instaan voor de tweede maand arbeidsongeschiktheid van hun personeel. Kamerlid Kathleen Verhelst was duidelijk tijdens het vragenuurtje: “Als liberalen zijn we de eersten om werk te maken van activering. We hebben in dat kader ook een resolutie ingediend rond langdurig zieken. Maar het plaatje moet wel kloppen. Een keten is maar zo sterk als de zwakste schakel en dus moeten alle betrokkenen aan boord zijn, ook de mutualiteiten, artsen én de werknemers zelf. Zomaar opnieuw extra plichten bij de werkgevers en ondernemers leggen is geen goed idee.”

We kunnen het ons economisch en sociaal niet veroorloven om een klein half miljoen mensen aan de kant te laten. Dat is niet waar wij als liberalen voor staan: je steekt mensen niet in een dure vergeetput. “Bovendien is het nefast voor de bedrijven die om arbeidskrachten smeken: onze arbeidsmarkt staat nog steeds in brand”, aldus Verhelst.

Iedereen heeft in dit dossier een verantwoordelijkheid te nemen en met een bijkomende en verregaande verplichting voor werkgevers om ook voor de tweede maand in te staan voor de uitkering, gaan we er niet komen.

“Onze werkgevers en bedrijven zijn niet de oorzaak van het gigantisch aantal zieken. Zij hebben hun personeel meer dan ooit nodig. Zij hebben er geen belang bij om mensen in arbeidsongeschiktheid te duwen of te laten: daar ligt het probleem dus niet. De focus enkel op werkgevers leggen is dus fout en contraproductief. Er is  een evenwichtig en breed gedragen plan nodig volgend op de maatregelen die we eerder deze legislatuur al hebben genomen”, zo besloot Verhelst.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder