Sla navigatie over

Open Vld pleit voor een doordachte invoering van het rijbewijs met punten

 Open Vld pleit voor een doordachte invoering van het rijbewijs met punten

Verkeersinstituut VIAS heeft recent een studie gepubliceerd met betrekking tot een gebeurlijke invoering van het rijbewijs met punten. Daarmee komt het dossier na jaren opnieuw boven water. Dit systeem bestaat al ruim 30 jaar, alleen werd de wet nooit uitgevoerd. Terwijl het in zo goed als alle Europese landen wel al wordt toegepast. Open Vld is voorstander van het principe maar waarschuwde donderdag in de Kamer tegelijkertijd om er doordacht mee om te springen. “Een rijbewijs met een puntensysteem moet bijdragen aan een veiliger verkeer. Het is dan ook essentieel dat er gefocust wordt op zware verkeersovertredingen die anderen in gevaar brengen. Wij passen voor een systeem waarbij de hardwerkende vertegenwoordiger, pendelaar of thuisverpleger wordt geviseerd”, aldus Kamerlid Marianne Verhaert.

De conclusies van het onderzoek zijn genuanceerd. Een puntensysteem kan bijdragen tot een betere aanpak van recidivisten, maar is op zich geen wonderoplossing.

“Het is absoluut noodzakelijk om onze inspanningen op te drijven om de ambities op vlak van het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers in ons land te realiseren. We doen het op dat vlak niet goed en VIAS bracht eerder uit dat het aantal verkeersdoden in de eerste 3 maanden van 2022 terug op het niveau is van voor corona. Dit is een nefaste evolutie en dit vraagt om actie”, zo zegt Verhaert.

Verhaert: “Laagvliegers, asociale en onverantwoorde chauffeurs moeten strenger worden aangepakt. We moeten bestuurders die anderen in gevaar brengen door bijvoorbeeld dronken achter een stuur te kruipen, sneller uit het verkeer kunnen halen. In die optiek zijn wij voorstander van een puntensysteem. Wel waarschuwen we dat dit geen pestmaatregel mag worden waarbij bestuurders die veel op de baan zijn en verschillende kleine overtredingen  maken(denk aan een beperkte parkeerovertreding, een defect achterlicht of een minimale snelheidsovertreding) worden getroffen door het afnemen van het rijbewijs. Daarmee tref je immers niét de veelplegers of gevaarlijke chauffeurs maar wel de hardwerkende vertegenwoordiger, thuisverpleger of pendelaar. En dat kan voor ons absoluut de bedoeling niet zijn.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder