Sla navigatie over

Open Vld pleit voor een integrale en menselijke aanpak van verslavingsgerelateerde problemen

Open Vld pleit voor een integrale en menselijke aanpak van verslavingsgerelateerde problemen

Tijdens de vragensessie in de Kamercommissie Gezondheid heeft Open Vld-fractieleidster Maggie De Block om een complete aanpak gevraagd in het beleid ter voorkoming van verslavingsgerelateerde problemen. “De problematieken die veroorzaakt worden door verslavingen zijn complex, we moeten hier vanuit de overheid dan ook door middel van maatwerk een antwoord op bieden” aldus De Block.

We hebben in ons land een Algemene Cel Drugsgebruik (ACD). Deze cel staat in voor het formuleren van beleidsvoorstellen en evalueren van het uitgevoerde beleid om druggebruik te voorkomen. De aanbevelingen gaan over verslavingen in de brede zin van het woord zoals alcohol- en tabaksgebruik, maar gaan dus ook over gokken, geneesmiddelenverslaving en het gebruik van illegale drugs.”

Uit de analyse van de ACD blijkt dat de overheden inzake het drugsgebruik inzetten op zowel repressie alsook op de gezondheidszorg, op welzijn en de psychosociale begeleiding.

De ACD pleit onder meer voor veilige gebruikersruimtes, het opzetten van een data- en waarschuwingssysteem met oog op de gezondheid, provinciale testdiensten voor psychoactieve stoffen, etc.  

Het is daarbij essentieel, zo zegt De Block, dat we een globaal beleid voeren met input en medewerking van alle betrokken diensten en hulpverleners. “Verslavingen zijn vaak de aanleiding van criminele feiten. Repressie is dan ook nodig maar we moeten even goed inzetten op preventie en het curatieve aspect zodat mensen van hun verslaving afgeraken. Een dergelijk driesporenbeleid vergt een doorgedreven samenwerking. Ik ben dan ook tevreden dat de Interministeriële Conferentie heeft bevestigd hierop te zullen werken en dat er bijkomende prioriteiten worden vastgelegd” aldus nog De Block.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder