Sla navigatie over

Open Vld vernieuwt en moderniseert haar statuten

Tijdens een statutair congres in Gent op 22 april hebben de leden van Open Vld de statuten van de partij gemoderniseerd. De laatste wijziging dateerde uit 2011. Zo wordt er een formeel burgemeestersoverleg opgericht, wordt de partijraad uitgebreid met lokale vertegenwoordigers, kunnen vicevoorzitters de voorzitter bijstaan, zal het partijbestuur een evenwicht tussen mandatarissen en niet-mandatarissen kennen, komt er een statuut voor sympathisanten... Daarmee komt voorzitter Lachaert een aantal van zijn verkiezingsbeloftes na.

Voorzitter Egbert Lachaert: “De statuten van onze partij zijn onze grondwet. Die pas je niet elk jaar aan. Maar elf jaar na de laatste wijziging waren ze wel aan een update toe. Ik deed tijdens de voorzittersverkiezing een aantal concrete voorstellen en die hebben we nu met succes voorgelegd aan de leden. We versterken de betrokkenheid van onze nevenorganisaties en onze lokale afdelingen bij de nationale werking. En we zetten onze partij ook open voor sympathisanten. Dat zijn belangrijke beslissingen.”

Sympathisanten
De partij zet haar deuren open voor kiezers die met de partij sympathiseren, maar geen lid van Open Vld zijn. Zo kunnen we geïnteresseerden dichter bij de partijwerking betrekken zonder dat ze lid moeten worden. Ze genieten uiteraard geen stemrecht binnen de partij.

Samenstelling partijraad
De partijraad bestaat vandaag uit de regeringsleden, de parlementsleden, de leidende provinciale mandatarissen, vertegenwoordigers van de Open Vld-regio’s en afgevaardigden van erkende verenigingen. Hierbij ontbreken de voornaamste vertegenwoordigers van het lokale niveau. Daarom voegen we de hoogste lokale mandataris van elke afdeling toe. Dat is dus de burgemeester of de schepen met de hoogste rangorde of de gemeenteraadsvoorzitter of de fractieleider.

Burgemeestersoverleg
Minstens éénmaal per jaar roept de partijvoorzitter een overleg met alle burgemeesters samen. Dit gebeurde nu al informeel, maar we institutionaliseren dit belangrijk overlegorgaan.

Samenstelling partijbestuur
Het wordt gemakkelijker voor leden die geen nationaal mandaat hebben om in het partijbestuur verkozen te geraken.

Het partijbestuur wordt verkozen via twee lijsten: één voor mandatarissen en één voor niet-mandatarissen. Uit elke lijst worden 10 vertegenwoordigers gekozen. Gewezen partijvoorzitters en gewezen regeringsleiders worden automatisch toegevoegd (met adviserende stem). Het zal ook niet langer mogelijk zijn om als echtgenoten, wettelijk samenwonen of bloedverwanten tot en met de tweede graad samen stemgerechtigd in het partijbestuur te zetelen.

Het partijbestuur kan op voordracht van de voorzitter en bij gewone meerderheid de volgende functies aanduiden: vice-voorzitter(s), bewegingssecretaris, penningmeester, politiek secretaris en internationaal secretaris. Deze personen moeten niet verkozen zijn in het partijbestuur om in aanmerking te komen voor de voordracht. Als dat het geval is, worden ze na hun aanstelling lid van het partijbestuur met adviserende stem.

Afgevaardigden van nevenorganisaties zoals de jongeren of de vrouwen, kunnen stemgerechtigd zetelen in het partijbestuur na goedkeuring met gewone meerderheid.

Deontologische adviescommissie

Er wordt een deontologische adviescommissie opgericht om proactief te kunnen reageren op een politiek-deontologisch probleem dat plots de kop opsteekt. Dit orgaan heeft een adviserende functie naar het partijbestuur of een regiobestuur toe. Als het probleem aanhoudt, kan het advies als basis dienen voor een klacht bij de Statutaire Commissie.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder