Sla navigatie over

Open Vld vraagt zekerheid dat Brussels Airport kan blijven groeien: “Geen degrowth-vergunning voor onze luchthaven.”

Vandaag brachten kopstukken van Open Vld een bezoek aan Brussels Airport. De boodschap was duidelijk: geef onze luchthaven de ruimte om te blijven groeien. Open Vld-voorzitter Tom Ongena: “Degrowth-beleid dreigt de toekomst van onze luchthaven in gevaar te brengen, door de te beperkende vergunning of het pleidooi om nachtvluchten te verbieden. Open Vld verzet zich hiertegen. Er moet een plafond komen op geluidshinder, niet op het aantal vliegbewegingen, laat staan een totaalverbod op nachtvluchten. Aan die waanzin doen we niet mee.”

Tom Ongena, Gwendolyn Rutten, Irina De Knop en Eva De Bleeker brachten samen met andere Vlaamse-Brabantse Open Vld-kandidaten een bezoek aan Brussels Airport. Open Vld wil zo het economisch belang van onze luchthaven in de verf zetten.

“Brussels Airport is de tweede grootste economische draaischijf van ons land. Ze zorgt voor een toegevoegde waarde van bijna 9 miljard euro. 64.000 mensen worden er direct en indirect tewerkgesteld. Het is na onze zeehavens ook de belangrijkste logistieke poort van ons land, dat het moet hebben van internationale handel en export. De groei van onze luchthaven mogelijk maken is dus cruciaal om onze welvaart in stand te houden”, aldus de kopstukken van Open Vld.

Open Vld ziet drie prioriteiten om de toekomst van Brussels Airport veilig te stellen: een zekere vergunning, betere toegankelijkheid en voldoende werkkrachten.

Een vergunning die groei toelaat

De nieuwe vergunning voorziet te strenge exploitatievoorwaarden die de groei van Brussels Airport na 2032 te veel beperkt, waaronder een plafond op het aantal vliegbewegingen. “Minister Demir wil in 2032 het aantal vliegbewegingen beperken tot 240.000, terwijl voor corona de luchthaven al 234.000 bewegingen per jaar kende. Dat is dus een groeimarge van amper 2,5 percent. Zowel de luchthaven als VOKA lieten daarom al weten dat de voorwaarden van de vergunning zullen leiden tot een krimp van de activiteiten.

Open Vld pleit daarom voor een zekere vergunning die groei wel toelaat. “In plaats van te werken met een plafond op het aantal vliegbewegingen, is het logischer om met geluidsnormen te werken. Die zullen ervoor zorgen dat luchtvaartmaatschappijen gaan werken met geluidsarme toestellen. Wij geloven in innovatie en willen vertrouwen geven aan onze ondernemers,” aldus Ongena.

Een toegankelijke luchthaven

Open Vld wil ook zorgen dat Brussels Airport vlot en goedkoop bereikbaar kan zijn. Dat betekent in eerste plaats het afschaffen van de diabolo-taks, de aansluiting van de luchthaven op het internationaal hogesnelheidsnetwerk en de bouw van de luchthaventram.

Vlaams minister Gwendolyn Rutten: “Brussels Airport is letterlijk de “gateway to Europe”. Het is dus cruciaal dat iedereen makkelijk en goedkoop naar de luchthaven kan geraken, om zo onze positie als knooppunt van economische activiteit te versterken.”

Voldoende werkkrachten

Meer dan 64.000 mensen zijn aan de slag in onze luchthaven. En de nood aan nieuwe mensen blijft zeer hoog. Om ervoor te zorgen dat Brussels Airport voldoende werkkrachten blijft aantrekken, moet er nauwer samengewerkt worden tussen de deelstaten.

“Van een uitgebreide samenwerking tussen de arbeidsbemiddelaars over de taalgrens heen is in ons land amper sprake. De Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB stuurde in 2022 117.000 vacatures door naar zijn Waalse tegenhanger, om ze aan te bieden aan werkzoekende Walen. Maar het Waalse Forem gaf slechts 51 werkzoekenden een sollicitatieopdracht. De regiogrens mag geen werkgrens zijn. Samenwerking tussen arbeidsbemiddelaars moet resulteren in het feit dat Brusselse of Waalse werkzoekenden geen werk kunnen weigeren omdat het in ander gewest is gelegen. Dit zal ook Brussels Airport helpen om de openstaande vacatures in te vullen,” aldus Kamerlijsttrekker Irina De Knop.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder