Sla navigatie over

Open Vld wil burgers zelf laten kiezen of ze nog aan religies belasting betalen

 

Vandaag betalen we allemaal samen jaarlijks een half miljard euro belastinggeld voor religies. Voor Open Vld is religie een private aangelegenheid. Daarom stelt Justitieminister Van Quickenborne voor om burgers zelf te laten beslissen of ze nog belastingen willen betalen aan religies en zo ja, aan dewelke.  

Al tijdens het Toekomstcongres in 2013 was onze liberale partij hierover duidelijk: religie en levensbeschouwing zijn een aangelegenheid van het individu, niet van de overheid. De overheid dient geen enkele religie of levensbeschouwing te financieren en private financiering van religies moet transparanter zijn.  

Nu legt Justitie minister Vincent Van Quickenborne het voorstel op tafel om over te schakelen op een vrijwillige kerkbelasting. Hierbij kiest de burger zelf of hij al dan niet wil bijdragen aan de financiering van een gekozen religie. Een gelijkaardig systeem bestaat al in Duitsland en Italië. Hiervoor is weliswaar een wijziging van onze grondwet nodig. De huidige staatsfinanciering ligt namelijk verankerd in artikel 181 van de grondwet. Om die te wijzigen is het nodig om het artikel voor de volgende verkiezingen voor herziening vatbaar te verklaren, nadien is een tweederdemeerderheid vereist voor de aanpassing zelf. 

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde berekende eerder al dat er jaarlijks bijna een half miljard euro gaat naar de subsidiëring van geloofsovertuigingen. Het gaat onder meer om federaal geld voor de lonen en pensioenen van bedienaars van erkende erediensten (meer dan 100 miljoen euro). Vlaams gaat er nog heel wat geld naar de religies, dit voor het onderhoud van gebouwen en godsdienst in het onderwijs (zo’n 320 miljoen euro). Ook lokale besturen betalen mee via de financiering van kerkgebouwen (127 miljoen euro). 

Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, moet België vandaag op zoek naar een oplossing voor de erkenning van erediensten. Voor Open Vld moet die oplossing dus niet enkel gaan over de erkenningsprocedure, maar over het totaalplaatje rond de financiering van geloofsovertuigingen. “Elke burger moet vrij kunnen kiezen of hij belastinggeld wil geven aan religies, en zo ja aan dewelke” aldus minister Van Quickenborne.  

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder