Sla navigatie over

Open Vld wil eindtermen niet op een drafje goedkeuren zonder grondig debat over kwaliteit

“Eindtermen voor het basisonderwijs er op een drafje doorduwen zonder grondig debat is geen goed idee. Kwaliteit staat centraal, de lat moet omhoog.” Open Vld wil deze legislatuur geen overhaaste stemming meer over eindtermen basisonderwijs.

Vandaag vond in Antwerpen de Wees Wijs-dag plaats, met een groot debat over het Vlaamse basisonderwijs. Alle partijvoorzitters waren aanwezig samen met de onderwijsexperts van hun partij.

Tijdens het debat maakte Open Vld-voorzitter Tom Ongena duidelijk dat de Vlaamse liberalen deze legislatuur geen nieuwe eindtermen meer zullen stemmen voor het basisonderwijs.

“Het basisonderwijs is de belangrijkste schakel in het onderwijstraject van een kind. Als je daar achterstand oploopt, wordt het dubbel zo moeilijk om dat in te halen op latere leeftijd. Elk jaar dat goed gaat is leerwinst. De basis moet dus goed zitten.”

In samenspraak met het veld, vertegenwoordigers van het ministerie, mensen van de koepels en een aantal experts werd een voorstel opgemaakt van eindtermen voor het basisonderwijs. Deze minimumdoelen moeten als basis dienen voor de toekomst. De onderwijsinspectie en een bredere groep experten gaven echter aan dat wat voorligt nog niet voldoende is. Het is een goede aanzet maar er is nog werk aan. De ontwikkelingscommissie geeft ook aan bereid te zijn om met de opmerkingen aan de slag te gaan.

“Onze onderwijskwaliteit staat onder druk. De lat moet terug omhoog, dus laat ons daar wel een grondig debat over voeren. Geen overhaaste stemming in het parlement van eindtermen die nog niet af zijn.” zegt Tom Ongena, “Experten zeggen dat de eindtermen nog niet rond zijn. Wij gaan die dus ook niet rap-rap stemmen om forse communicatie te steunen. Ons onderwijs is hier te belangrijk voor.”

De liberalen verwachten dat de eindtermen kunnen worden aangescherpt en verbeterd over enkele maanden. Daarna kan een degelijk parlementair debat en stemming volgen. Desnoods na de verkiezingen. Het onderwijs verdient een grondig debat voor de liberalen.

“Ons basisonderwijs verdient een transparant en grondig publiek debat over zijn eindtermen.” geeft Tom Ongena mee. De voorzitter van Open Vld besluit met te zeggen dat “Eindtermen, die eigenlijk minimumdoelen zijn, zijn de ondergrens. Leerkrachten mogen zeker meer doen, mijn partij moedigt dat ook aan. Laat ons de eindtermen dan ook scherpstellen, met een grondig debat. Met de broodnodige aandacht voor Nederlands en wiskunde, maar waarbij we ook elementen als burgerschap, vreemde talen en financiële geletterdheid niet vergeten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder