Sla navigatie over

Open Vld wil vaudeville parkeerschijven aanpakken

Kamerlid Marianne Verhaert diende een wetsvoorstel in om de aanslepende malaise rond de blauwe parkeerschijven op te lossen. Veel burgers ontvingen de afgelopen maanden boetes omwille van afwijkingen op de (te) strikt bepaalde modaliteiten van zo’n schijf. “Retributies omdat er een taal te veel op de parkeerschijf staat, retributies voor Engelstalige kaarten, retributies omdat er een merk van een bank of verzekeraar opstaat, ... Die absurditeiten moeten eruit, zodat we van een pestbeleid terugkeren naar een parkeerbeleid.” stellen Kamerlid Marianne Verhaert en gewezen Kamerlid Jasper Pillen, die het initiatief namen.

Steden en gemeenten besteden de controle van parkeerschijven meestal uit aan daartoe gespecialiseerde bedrijven. Gewezen Kamerlid Jasper Pillen: “Die bedrijven zoeken geregeld de rand van de wet op waardoor het oorspronkelijke doel, namelijk een fair parkeerbeleid, ondergeschikt lijkt te worden aan het innen van retributies. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Burgers ervaren dit soort retributies terecht als pestgedrag. We dienen daarom een wetsvoorstel in die de rechtvaardigheid terug zal brengen.” Recent kwam Brugge, waar Pillen schepen is, nog in de pers met dergelijke pestretributies. “In Brugge werd de toestand snel aangepakt door het schepencollege dat besliste dat retributies die uitgeschreven worden wegens dit soort absurde inbreuken kwijtgescholden worden.” Maar Verhaert en Pillen willen dit probleem ook nationaal oplossen, vandaar het wetsvoorstel.

Het ministerieel besluit dateert intussen uit 1975 en legt zéér specifieke specificaties op waaraan een parkeerschijf moet voldoen. Afwijkende exemplaren in het Engels of met reclame van een bank of verzekeraar worden als niet-rechtsgeldig aangeduid door de controlerende bedrijven. Via het wetsvoorstel willen de 2 liberalen de modaliteiten van de kaart versoepelen zonder in te boeten op uniformiteit, kleur en leesbaarheid. Internationaal erkende kaarten, dus met een andere taal dan onze nationale talen worden toegelaten. Een logo kan geen grond meer zijn voor een retributie. “Het is eenvoudig: de kaart moet garanderen dat de controle op de uren mogelijk is. Of daar dan een logo bijstaat of dat bijvoorbeeld het woord parkeerschijf in het Engels staat, is daarbij niet relevant en daarom willen we de nu te strenge regels versoepelen” stelt Kamerlid Marianne Verhaert en gewezen Kamerlid Jasper Pillen (Open Vld).

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder