Sla navigatie over

Open Vld wil verschil tussen singles en koppels bij erfbelastingen weg: “Singles worden gediscrimineerd bij de erfbelasting”

Alleenstaanden worden bij de berekening van de erfbelasting gediscrimineerd. Dat concludeert Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) uit een onderzoek op basis van een reeks gegevens van Vlabel, de Vlaamse belastingdienst. De bevindingen wijzen op een aanzienlijke discriminatie van alleenstaanden bij het nalaten van hun vermogen. Erfgenamen van (kinderloze) singles betalen gemiddeld maar liefst 47,2% belasting, terwijl dit voor koppels doorgaans amper 6,8% bedraagt.

De oorzaak zijn de grote verschillen in erftarieven tussen verschillende categorieën aan wie mensen hun erfenis nalaten. Wanneer je een erfenis nalaat buiten een gezin of een koppel, betalen erfgenamen daar veel hogere erfbelastingen op. Erfgenamen van singles betalen daardoor dus in het algemeen veel meer dan die van koppels.

De kern van dit onrecht ligt dan weer in de aanzienlijke tariefverschillen tussen erfgenamen. Erfgenamen van (kinderloze) singles worden geconfronteerd met tarieven tot 55% op het nagelaten vermogen, terwijl voor koppels voordeliger tarieven en andere voordelen gelden.

Vande Reyde benadrukt de urgentie om deze ongelijkheid aan te pakken en pleit voor een volledige gelijkschakeling van de erftarieven. Hij stelt dan ook voor om dit in het volgende regeerakkoord vast te leggen. 

“Het onderscheid moet volledig weg. De helft van de huishoudens is anno 2023 alleenstaand. De verschillen in erftarieven zijn nog op maat gemaakt van de samenleving in de vorige eeuw. Dat kan je niet langer rechtvaardigen. Er wordt bij erfbelasting geen rekening gehouden met de evolutie naar nieuwe samenlevingsvormen en het toenemende aantal singles. Ik vind bovendien dat alle mensen zelf moeten kunnen kiezen aan wie ze hun bezit dat ze tijdens hun leven hebben opgebouwd kunnen nalaten, zonder dat dit vermogen voor bijna de helft naar de staat gaat, enkel en alleen omwille van mensen hun relatie-status”. zegt Vande Reyde. 

Vande Reyde's voorstel omvat een gelijkstelling voor verschillende categorieën erfgenamen en streeft naar een eerlijker systeem waarin iedereen gelijk wordt behandeld. Hij berekende de budgettaire impact van deze gelijkschakeling op 400 miljoen euro en suggereert daarvoor als een afbouw van de 17 miljard Vlaamse subsidies die jaarlijks worden uitgegeven.

Open Vld heeft al stappen gezet door de vriendenerfenis goed te keuren. Maar als het van het Vlaams Parlementslid afhangt moet de regering nog veel verder gaan en het verschil in erftarieven volledig wegwerken, zodat de erfbelasting niet meer afhangt van de relatie status van wie een vermogen nalaat.

“Uiteraard blijf ik ook pleiten voor een stapsgewijze volledige afschaffing van de erfenisrechten, maar de gelijkschakeling is een eerste fundamentele stap naar een rechtvaardiger systeem dat beter aansluit bij een moderne samenleving”, sluit Vande Reyde af.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder