Sla navigatie over

Opinie: Openbaar vervoer, belangrijker dan ooit

In een vrije tribune in De Standaard van 14 februari 2022 beschuldigt Vlaams Parlementslid Stijn Bex (Groen) de Vlaamse Regering ervan 'De Lijn de doodsteek te willen geven'. Volgens Bex hanteert de Vlaamse Regering een 'verrottingsstrategie' om zo op een sluipende wijze een privatisering van het openbaar vervoer door te voeren.

De laatste twee jaar hebben we moeten leren leven met corona. Het heeft ons leven en ons verplaatsingsgedrag danig veranderd. Uiteraard heeft dat een grote impact op een openbaar vervoerbedrijf als De Lijn. De coronapandemie heeft ook geleid tot een opstoot in het complotdenken. Ik vrees dat collega Bex aan dit complotdenken ten prooi is gevallen. Daarom wil ik graag een aantal zaken verduidelijken.

Deze meerderheid heeft in het regeerakkoord in 2019 een bijzonder duidelijke doelstelling neergeschreven. Het aandeel van duurzame vervoermodi (te voet, met de fiets, bus, trein of tram) in onze verplaatsingen moet stijgen tot 40 procent. In Antwerpen en Gent zelfs tot 50 procent. Dit is een absolute noodzaak willen we ons ook in de toekomst op een vlotte en veilige manier kunnen verplaatsen.

De reiziger centraal

Om die doelstelling te bereiken hebben we niet minder, maar meer vervoersoplossingen nodig. Vervoersoplossingen ten dienste van de reiziger, vervoersoplossingen van deur tot deur. De Lijn zal hier uiteraard een zeer belangrijke actor zijn, maar zeker niet de enige. Met de uitrol van Basisbereikbaarheid proberen we al deze vervoersoplossingen beter op elkaar af te stemmen, zodat reizigers vlot kunnen overstappen van de auto op de tram, of van de (deel)fiets op de bus. Dit doen we samen met de lokale besturen. Hier wordt ook fors in geïnvesteerd. Met de uitrol van de Hoppinpunten, met het toegankelijker maken van halte-infrastructuur, met bijkomend vervoer op maat.

Lokale besturen beslissen mee

Voor een organisatie als De Lijn is dit uiteraard even wennen. Zij bepalen voortaan niet meer als enige hoe het openbaar vervoer in Vlaanderen wordt georganiseerd. Lokale besturen zitten mee aan tafel, zij weten immers het best wat de noden op het terrein zijn. Private initiatieven (zoals aanbieders van deelmobiliteit) bieden oplossingen aan voor gaten in het aanbod. De Lijn is een instrument voor een meer duurzame mobiliteit, geen doel op zich.

Het argument dat De Lijn ondergefinancierd wordt, zelfs financieel wordt doodgeknepen, is moeilijk serieus te nemen. Jaarlijks ontvangen ze zowat 1,1 miljard euro van de belastingbetaler. Meer dan vijf keer het bedrag dat van de reizigers zelf wordt ontvangen. De investeringsbedragen voor nieuwe bussen en trams zijn nog nooit zo hoog geweest.

De Lijn heeft soms wel een 'schop onder de kont' nodig. Inzake de vergroening van bussen en trams lopen ze hopeloos achter op de pachters (private busmaatschappijen die namens De Lijn rijden) en de buurlanden. In tegenstelling tot bedrijven zoals Hansea die volop inzetten op de vergroening van het wagenpark, lijkt De Lijn soms beter in het verklaren waarom iets niet zou kunnen, dan in het zoeken naar creatieve oplossingen voor de uitdagingen waarvoor ze staan. In die creatieve oplossingen blijken de pachters duidelijk beter te zijn.

Nochtans is De Lijn, mits een beetje aansporing, zeker in staat om tot oplossingen te komen. Vriend en vijand zijn het erover eens dat ze zich van hun beste kant hebben laten zien om de schrijnende situaties in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs op te lossen.

De Lijn is nodig

Als we de doelstelling om een duurzame modal shift te realiseren willen halen, dan hebben we iedereen nodig, en zeker De Lijn. Dat is ook de reden waarom de Vlaamse Regering het intern operatorschap voor de komende tien jaar heeft toegekend aan hen. Die toekenning kwam er na een benchmark waarin behoorlijk wat verbeterpunten voor De Lijn naar voren kwamen.

Ik ben er absoluut van overtuigd dat De Lijn in staat is om zichzelf opnieuw uit te vinden en met deze verbeterpunten aan de slag te gaan. Niemand heeft baat bij een doodsteek voor De Lijn, wel aan een pedagogische 'trap onder de kont'.

Marino Keulen, Vlaams Parlementslid Open Vld

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder