Sla navigatie over

Opening interne bestuursverkiezingen

Het partijbestuur van Open Vld heeft vandaag de statutaire procedure goedgekeurd voor de verkiezingen van een nieuwe partijvoorzitter en partijbestuur. Leden kunnen zich kandidaat stellen voor het partijbestuur en voorzitterschap tot maandag 24 februari om 10u. De digitale stembus gaat open op zaterdag 21 maart en op vrijdag 27 maart kennen we de uitslag. Het partijbestuur benadrukt dat Gwendolyn Rutten en Alexander De Croo hoofdonderhandelaars zijn voor de federale regeringsvorming. De kandidaat-voorzitters en hun teams worden gevraagd zich op dit vlak terughoudend op te stellen.

Tijdslijn

 • De mandaten van partijvoorzitter en lid van het partijbestuur staan open voor kandidaatstelling tot maandag 24 februari om 10u.
 • Hierop volgt de officiële campagneperiode die ruim drie weken
 • Vanaf zaterdag 21 maart om 8u kunnen alle leden elektronisch stemmen via www.openvldverkiezingen.be voor een kandidaat-voorzitter en de kandidaten voor het partijbestuur. Deze stemronde duurt zes dagen tot vrijdag 27 maart 10u.
 • De resultaten van deze stemronde zullen op vrijdag 27 maart rond de middag bekendgemaakt worden door de deurwaarder aan het kiescomité en vervolgens aan het publiek en dit op het partijhoofdkwartier.
 • Behaalt geen enkele kandidaat-voorzitter een absolute meerderheid van de stemmen, dan volgt een tweede stemronde van vier dagen. Die start op vrijdag 27 maart om 16u en loopt tot dinsdag 31 maart om 16u.

U wil kandideren voor het partijbestuur?

 • Iedereen die effectief lid is van Open Vld voor 1 januari 2020, kan zich kandidaat stellen voor het partijbestuur.
 • Kandideren kan via e-mail naar [email protected] of schriftelijk via een brief gericht aan “Open Vld, t.a.v. voorzitter kiescomité Clair Ysebaert, Melsensstraat 34, 1000 Brussel”. Ten laatste op maandag 24 februari 2020 om 10u moeten de kandidaturen op het partijsecretariaat zijn aangekomen. Indien u per brief kandideert, moet deze dus 24 februari om 10u in de bus zitten van het partijhoofdkwartier te Melsensstraat 34 te Brussel. Kandidaturen zijn pas definitief na controle op ontvankelijkheid door het kiescomité. Kandidaten krijgen een ontvangstbevestiging van hun kandidatuur.
 • Het partijbestuur bestaat statutair uit de voorzitter en twintig rechtstreeks verkozen leden.
 • Deze twintig bestuursleden worden verkozen door alle leden in één grote kieskring (Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest), dus niet per provincie. Elk lid mag dus maximaal twintig namen verkiezen uit alle kandidaten.
 • Per provincie moeten er wel minstens twee niet-mandatarissen (die dus geen regeringslid of parlementslid zijn) verkozen zijn. Is dit in een bepaalde provincie niet het geval, wordt het partijbestuur aangevuld met kandidaten uit die provincie met de meeste stemmen in die bewuste provincie. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dat er minstens één niet-mandataris bij de eerste twintig verkozenen moet zijn.
 • Het mandaat van het partijbestuur duurt vier jaar.

U wil kandideren voor het voorzitterschap?

 • Om te kandideren voor het voorzitterschap van de partij, moet je minstens twee jaar lid zijn.
 • Daarnaast moet je gesteund worden door ofwel minstens twee regiobesturen uit verschillende provincies, ofwel minstens één afdeling uit elke provincie, ofwel minstens vijfhonderd leden.
 • Kandideren kan via e-mail naar [email protected] of schriftelijk via een brief gericht aan “Open Vld, t.a.v. voorzitter kiescomité Clair Ysebaert, Melsensstraat 34, 1000 Brussel”. Ten laatste op maandag 24 februari 2020 om 10u moeten de kandidaturen op het partijsecretariaat zijn aangekomen. Indien u per brief kandideert, moet deze dus 24 februari om 10u in de bus zitten van het partijhoofdkwartier te Melsensstraat 34 te Brussel. Kandidaten voor het partijvoorzitterschap moeten hun kandidatuur laten vergezellen met schriftelijke bewijzen van de statutair vereiste steun (zie de voorwaarden hierboven). Kandidaturen zijn pas definitief na controle op de ontvankelijkheid door het kiescomité. Kandidaten krijgen een ontvangstbewijs van hun kandidatuur.
 • Het mandaat van een partijvoorzitter duurt vier jaar.

 

Meer informatie: [email protected] – 02 549 00 20

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder