Sla navigatie over

OPINIE: Doemdenken of toekomstdenken?

‘Een jaar VRT is goedkoper dan twee bakken Duvel’, zo luidt de slogan van een ludieke actie waarmee het personeel uitpakt om de besparingsplannen van de VRT-top op de korrel te nemen. In één adem krijgt ook de Vlaamse regering een sneer. Het heeft een hoge amusementswaarde, maar zo eenvoudig is het debat rond de toekomst van de openbare omroep niet.

De zwartkijkers hebben hun doemscenario’s al klaar. Verschraling van het aanbod. Minder kwaliteit. In het debat over de VRT wordt alles uit de kast gehaald om het publiek ervan te overtuigen dat de Vlaamse overheid te diep snijdt. Dat er niets meer zal overblijven van de VRT. Dat niet enkel de openbare omroep aan kwaliteit zal inboeten, maar dat het tot een vloedgolf van minderwaardig aanbod in de hele mediasector zal leiden. Maar zo eenvoudig is het niet.

De Vlaamse overheid heeft een belangrijke opdracht: goed beleid voeren en de basis leggen voor een sterke Vlaamse samenleving en economie. De budgetten die daarvoor worden ingezet, volgen daaruit. Een toekomstgericht beleid voor Vlaanderen zet in op de versterking van zowel onze samenleving als onze economie, zonder de keuze van toekomstige generaties te beknotten. We besparen, zodat ook in de toekomst duidelijke keuzes gemaakt kunnen worden. Zodat samenleving en economie de uitdagingen van morgen het hoofd kunnen bieden.

Ook voor de VRT zijn de inhoudelijke en budgettaire krijtlijnen duidelijk uitgezet. Op dit moment heeft de VRT een groot bereik en een gewichtige rol in het Vlaamse medialandschap. Dat hoort zo voor een publieke omroep. De vraag is hoe we dat ook in de toekomst mogelijk maken.

In de spiegel kijken

Een toekomstvisie voor de VRT kan niet uitgaan van de publieke omroep op zich, maar moet uitgaan van de hele Vlaamse mediasector en gericht zijn op de Vlaamse samenleving. Als we vragen aan de Vlaamse overheid om zo veel mogelijk op het apparaat te besparen, zonder aan dienstverlening in te boeten, kan de VRT daar niet boven staan. Ook bij de publieke zender zal die afweging gemaakt moeten worden.

We vragen dat de VRT in de spiegel kijkt en nadenkt over wat zij goed doet en wat beter kan. De Vlaamse regering heeft aan de VRT een duidelijke richting gegeven. De publieke omroep moet vooral inzetten op zijn kerntaken: nieuws, duiding, informatie en cultuur, ondersteund door een kwalitatief aanbod van sport en ontspanning. Er wordt niet bespaard om te besparen. Wij vragen om van de VRT een gezond huis te maken, dat dynamisch en flexibel is. Dat de VRT zich klaarmaakt voor de digitale uitdagingen van morgen. Want de bredere mediadiscussie, waarin het debat over de VRT thuishoort, gaat niet over besparingen. Ze gaat over de tsunami die bedrijven als Google, Apple en Facebook in het medialandschap hebben ontketend. De digitale (r)evolutie heeft het traditionele mediadenken door elkaar geschud. De VRT moet zich klaarmaken om in die evolutie de gangmaker te zijn van een gezond Vlaams medialandschap.

Om de uitdagingen van morgen het hoofd te kunnen bieden zal er meer samengewerkt moeten worden, over de grenzen van alle mediabedrijven heen, publieke en commerciële. Zo bespaart men op de kosten, zonder per se aan het aanbod te moeten raken.

Vandaag worden al veel van de meest bekroonde programma’s en formats niet door de VRT zelf gemaakt, maar door onafhankelijke productiehuizen. Die samenwerking loont dus. Niet alleen wat het aanbod betreft voor de consument, maar ook budgettair. Stellen dat een kleiner budget noodzakelijkerwijze minder kwaliteit tot gevolg heeft, klopt niet. Het getuigt van weinig creativiteit en staat zoeken naar duurzame oplossingen in de weg.

Wij kiezen voor marktversterking, meer samenwerking en een VRT met een duidelijk afgelijnde opdracht, in het belang van de mediasector in het algemeen en de kijker in het bijzonder. Elke euro belastinggeld die we investeren in de VRT moet de hele sector en de hele samenleving ten goede komen. Die investering is aanzienlijk, de verantwoordelijkheid dus ook.

Deze tekst verscheen in De Standaard van 9 oktober 2015

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder