Sla navigatie over

OPINIE: Vlaanderen heeft meest te winnen bij zelfrijdende auto

Over 20 jaar zal het verboden zijn nog zelf met de auto te rijden. We zullen het gewoonweg te gevaarlijk vinden. Dat is de provocerende stelling van Elon Musk, de CEO van de Amerikaanse autobouwer Tesla. ‘Net zoals de eerste liften aanvankelijk door een liftjongen moesten worden bediend – opdat we erin zouden durven te stappen – staat nu niemand er nog bij stil dat de lift volledig autonoom op en neer gaat. Zo zal het ook met de zelfrijdende auto gaan.’

Uit onderzoek blijkt dat 84 procent van de Amerikanen er de voorkeur aan geeft zelf het stuur in handen te houden. Maar dat kan snel veranderen. Amper enkele jaren voordat iedereen een draagbare telefoon had, gaven peilingen nog aan dat niet eens de helft van de consumenten interesse had zich een gsm aan te schaffen. Net zoals bij de opkomst van de gsm worden de voordelen van de zelfrijdende auto vandaag fel onderschat. En onbekend maakt onbemind.

De impact van de komst van de zelf- rijdende auto is veel diepgaander dan wat vrije tijd om te kaarten met de andere passagiers. Veruit de belangrijkste vooruitgang is dat het aantal verkeersongevallen drastisch zal dalen. Eindelijk geen overdreven snelheid meer in het verkeer. Alleen al daarom moeten we deze nieuwe technologie omarmen. Onvermijdelijk zal ook de kostprijs van de autoverzekering drastisch dalen. Dat is mooi meegenomen.

Minder verkeersongevallen betekent niet alleen minder menselijk leed, maar ook veel minder fileleed. Gedaan ook met al die stress en tijdverlies om een parkeerplaats te zoeken. We stappen uit op onze bestemming en geven de wagen de opdracht zich elders te parkeren. Als we weer vertrekken roepen we via de smartphone de wagen weer op. Voor mensen met een handicap is het een kans om een deel van hun mobiliteit te herwinnen. De eerste rit van de zelfrijdende auto van Google werd uitgevoerd door een blinde man. Ook ouderen voor wie zelf rijden moeilijk is geworden, kunnen een deel van hun sociaal leven herontdekken.

Geen regio ter wereld heeft zoveel te winnen bij de introductie van de zelf- rijdende auto als Vlaanderen. Enkel zo kunnen we de doelstelling van nul verkeersdoden halen. En nergens ter wereld zijn er meer files dan hier. We krijgen de unieke kans om van deze handicap een troef te maken. De zelfrijdende auto die op Vlaamse wegen succesvol rondrijdt, kan overal ter wereld rijden. Daarom maken we in het Vlaams Parlement vaart met onze resolutie om uitgebreid testen met de zelfrijdende auto mogelijk te maken.

Maar de impact van de zelfrijdende auto gaat veel verder dan onze mobiliteit. Omdat de auto niet meer voor de deur hoeft te staan, verliest een parkeerplaats aan onze woning haar nut. Een mooie besparing bij de aankoop van een woning. Het zal ook niet meer nodig zijn om vlakbij een stopplaats van het openbaar vervoer te wonen. Afgelegen gebieden zullen niet meer afgelegen zijn. De impact van de zelfrijdende auto op de vastgoedsector zal even groot zijn als die op de transportsector. Er zullen ook minder wagens op de baan zijn, want we zullen veel makkelijker een zelfrijdende auto delen met familie of buren. Delen wordt het nieuwe hebben.

Sciencefiction, denkt u? Wel, over enkele maanden zal u al 400 zelfrijdende auto’s kunnen bewonderen op de Belgische snelwegen. Want alle eigenaars van een Tesla krijgen dan een update van hun software, die de auto in staat stelt om het stuur van de chauffeur over te nemen. Meer nog, volgens de federale overheidsdienst Mobiliteit is dat mogelijk binnen de bestaande wetgeving, zolang de chauffeur op elk ogenblik het stuur weer kan overnemen. Volgens de verzekeringsmaatschappijen valt dat ook onder de klassieke auto- verzekering. Aanvankelijk zal Tesla de software beperken tot de snelwegen, maar de autobouwer beweert dat zijn technologie nu al op punt staat om het op termijn ook mogelijk te maken in stadskernen.

De vraag is niet langer of de zelfrijdende auto er komt, de vraag is enkel wanneer. De dag dat ook u in een zelfrijdende auto stapt komt eraan. Zeker weten.

Peter Van Rompuy (CD&V), Mathias De Clercq (Open VLD) en Dirk de Kort (CD&V)
Vlaamse Parlementsleden

Bron: De Tijd, 24 april 2015

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder