Sla navigatie over

OPINIE: "Vrijheid uber alles”

Marc Reynebeau slaat op het einde van zijn stuk de nagel op de kop: wie bij het vooruitgangsliberalisme van Open Vld  blijft hangen bij een goed gevoel of een naïeve bevlogenheid, mist de essentie (DS 7 mei). Want achter ons oprecht optimisme en enthousiasme zit een onversneden liberale ideologie. Onze slogan “mensen hebben vleugels” drukte die gelaagdheid eerder al perfect uit. En ook het feit dat wij ongegeneerd voor ons optimisme en vooruitgangsdenken uitkwamen op een moment dat alle anderen nog in de depressie van de crisis bleven steken, is tekenend.

Noem ons vooruitgangsdenken gerust een geloof. Wij geloven in de toekomst, omdat we ons baseren op de quasi onuitputtelijke mogelijkheden van vrije mensen. Zoals elk geloof is ook dat van ons een opdracht. Wij streven naar zoveel mogelijk vrijheid voor èlke mens, zonder de vrijheid van andere mensen te beschadigen. Die premisse maakt dat onze ideologie er een is die ook stoelt op tolerantie, op solidariteit en op respect voor andere mensen.  En voor de planeet waarop we leven, vandaag en in de toekomst.  Ons geloof in vrijheid – en dus in vooruitgangsoptimisme, geeft Open Vld een unieke plaats in het politieke spectrum.  Je kan ons niet in één hokje plaatsen. Consequent kiezen voor vrijheid maakt ons – voor wie toch van etiketten houdt – economisch rechts, maatschappelijk progressief en eco-logisch.

Reynebeau dicht ons een overdosis revolutionair denken toe? Wij proberen gewoon te zien wat er gebeurt en gaan ermee aan de slag. We zien mogelijkheden in plaats van alleen angsten. We zoeken oplossingen en gaan de dialoog aan. Volgens de Hebreeuwse wetenschapper Yuval Noah Harari maken we in de geschiedenis van de mensheid sinds een paar honderd jaar een derde revolutie mee: na de cognitieve en de agrarische revolutie, komt de wetenschappelijke revolutie steeds sneller op gang. Ze laat zich niet meer doven of terugdraaien. We zijn nu constant in beweging.  Meer nog: we gaan steeds verder en tasten de grenzen af van zowel het menselijk leven als die van onze planeet. Bij conservatieven – van economische, maatschappelijke of ecologische aard – leidt dat vaak tot pessimisme en stilstand. Precies het liberale principe om te streven naar vrijheid zonder daarbij de vrijheid van anderen te schaden, zorgt voor een optimistische visie op evolutie en vooruitgang.

In tijden van verandering zijn er vaak meer vragen dan antwoorden. Maar als we het eens kunnen zijn dat de toekomst niet voorbestemd is maar open ligt, zouden we wel heel erg dom zijn om niet te denken in termen van mogelijkheden.  In plaats van de verandering vast te stellen, moeten we onze toekomst mee vorm geven. Dat doen we niet slaafs, maar kritisch. Niet lijdzaam, maar actief. Zonder dogma’s maar vol vragen. Reynebeau vergist zich dan ook als hij denkt dat liberalen vrolijk maar onbezonnen de toekomst ondergaan. Het is niet omdat we nieuwe technologieën uitproberen en creativiteit of innovatie alle kansen geven, dat we ons laten leiden door de Facebooks van deze wereld.  (Big corporate is voor liberalen trouwens even erg als big state.) Wij kiezen niet voor de concurrenten, maar wel voor concurrentie met het status-quo. Niet voor de firma Uber, wèl voor nieuwe vormen van dienstverlening.  Niet voor Google, wel voor een andere mobiliteit, inclusief de mogelijkheden van de zelfrijdende auto.  Een vliegende auto is er vooralsnog niet, maar drones zullen bijvoorbeeld wèl een onmiskenbare impact hebben op de files op de weg.

Er is voor liberalen nooit één oplossing, die als een hogere wet onaantastbaar is. Er zijn altijd veel oplossingen, en wij zorgen voor ruimte en vrijheid om die uit te proberen.  Je mag ideeën nooit a priori zonder zuurstof zetten.  En het heeft ook geen zin om nieuwe initiatieven kapot te reguleren. Regels van vandaag zijn de anachronismen van morgen. Ooit was er een regel die zei vrouwen niet mochten stemmen. Dat slaven eigendom waren. Of dat de aarde het middelpunt was van het heelal. Dankzij mensen die zich niet hebben neergelegd bij dat  status quo, weten we vandaag gelukkig beter.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder