Sla navigatie over

Oproep spreiding van kunst effent weg naar kunstkoopregeling

Het Kunstendecreet voorziet in een procedure om een brugorganisatie aan te duiden en te subsidiëren. De organisatie dient kunstspreiding, publieksverruiming en drempelverlaging centraal te stellen. Organisaties die zich kandidaat wensen te stellen, vinden alle informatie in de link onderaan dit persbericht.  

De lancering van deze oproep is meteen de eerste stap in de introductie van de kunstkoopregeling, een van de methodieken uit het witboek aanvullende financiering. De organisatie zal die in 2018 moeten invoeren, in samenwerking met een financiële partner. Die laatste zal instaan voor de financiële afhandeling van de leningen aan een lage rente. De organisatie zelf zal instaan voor de klantenwerving, de communicatie en de promotie van de mogelijkheden voor de uitleningen en verkopen. Ze zal een kwaliteitsvolle collectie dienen aan te bieden die een afspiegeling vormt van het hedendaagse kunstenlandschap. In die collectie zal bijzondere aandacht gaan naar het werk van jonge, beginnende kunstenaars. Zij kunnen kunstwerken uitlenen tegen een vergoeding.

“Het is de bedoeling dat de gekozen organisatie kunst en cultuur dichter bij het publiek brengt”, verduidelijkt Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel. “Ze zal ervoor moeten zorgen dat kunstwerken van hedendaagse kunstenaars worden uitgeleend of verkocht, meer bepaald door de kunstkoopregeling, aan een zo breed mogelijk publiek. Zo ondersteunen we ook het inkomen en de loopbaan van de kunstenaar.”

De kandidaten voor de oproep moeten een beleidsplan opstellen dat zal worden gejureerd door een commissie van experts en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Uiteindelijk zal minister Gatz einde juni 2017 één organisatie aanduiden. Die zal ter ondersteuning van de werking een subsidie ontvangen voor de periode 2018-2021. Het bedrag wordt bepaald bij de aanduiding. Daarna zullen de afspraken over de werking worden vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen de organisatie en de minister, ten laatste op 1 december 2017.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder