Sla navigatie over

Optrekken van de werkzaamheidsgraad is meer dan ooit een prioriteit- Tania De Jonge

 Optrekken van de werkzaamheidsgraad is meer dan ooit een prioriteit- Tania De Jonge

Open VLD-parlementslid Tania De Jonge heeft er tijdens het vragenuurtje in de Kamer nog eens op gewezen: we moeten in dit land het aantal werkenden drastisch verhogen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is geen vrijblijvende doelstelling, het is absoluut noodzakelijk om onder meer onze sociale zekerheid betaalbaar te houden. Onder meer de recente arbeidsdeal moet hiervoor zorgen. De politica vroeg minister van Werk Dermagne naar een stand van zaken. 

Mismatch interregionaal aanpakken

“Deze regering heeft al heel wat gedaan om de arbeidsmarkt te moderniseren en klaar te maken voor de toekomst. In de recent gesloten arbeidsdeal zitten een pak maatregelen, onder meer op vlak van flexibiliteit en interregionale mobiliteit van werknemers” aldus federaal parlementslid De Jonge. Op die ingeslagen weg moeten we absoluut verder gaan. “Meer mensen aan de slag betekent een sociale zekerheid die we betaalbaar én op peil kunnen houden. Het hebben van een job is trouwens dé beste sociale bescherming. Het is dan ook ontstellend te zien dat men bijvoorbeeld in het zuiden van West-Vlaanderen smeekt om arbeidskrachten terwijl de werkloosheidscijfers over de taalgrens, nauwelijks enkele kilometers verder hoog zijn. Die mismatch moeten we absoluut aanpakken”.

Prioriteit voor deze regering

De minister bevestigde dat het optrekken van de werkzaamheidsgraad een prioriteit is. Die bedraagt in België op vandaag 71,6%. En hoewel dit het hoogste niveau is in 20 jaar, dit is geen cijfer waarmee we achterover kunnen leunen. “Vanuit de Open VLD-Kamerfractie zullen de we de komende maanden en jaren toezien op de uitvoering van de arbeidsdeal zodat we uiterlijk in 2030 de werkzaamheidsgraad op de beoogde 80% kunnen brengen”, zo besluit federaal parlementslid De Jonge.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder