Sla navigatie over

Organisatie gegarandeerde dienstverlening kan beter

 

Sinds een vijftal jaar is er een gegarandeerde dienstverlening ingevoerd. Ook bij syndicale acties moet de treinreiziger kunnen rekenen op een aanbod aan openbaar vervoer. Volgens Verhaert is dit gisteren in meerdere regio’s in ons land fout gelopen: “Treinen die aangekondigd waren in de NMBS-app reden alsnog niet of in sterk verminderde samenstelling. Gevolg: treinreizigers die, na als sardienen in een blik te zijn gewrongen, hun aansluiting missen. Mijn partij is een vurige pleitbezorger van een gegarandeerde dienstverlening. Ik ben dan ook blij met de aankondiging van minister Gilkinet dat er een onderzoek komt naar wat er misliep.”

Het treinverkeer was gisteren ernstig verstoord door een syndicale actie van de spoorbonden.

Verhaert is duidelijk: “Samen met mijn partij heb ik begrip voor de ongerustheid die er momenteel heerst. Niet alleen bij het NMBS-personeel maar bij de hele bevolking. We bevinden ons in een diepe energiecrisis en er is oorlog op ons continent. Voor acties die onze economie een dag lang schade aanrichten heb ik echter niets anders dan onbegrip. Het is niet alleen onverantwoord maar een sereen sociaal overleg wordt op die manier moeilijk. Ik wil hier dan ook uitdrukkelijk het spoorpersoneel bedanken dat wél heeft gewerkt in het belang van de tienduizenden pendelaars.”

Open Vld respecteert het stakingsrecht. Dat staat niet ter discussie. Er is echter ook zoiets als het recht op werken. Pendelaars moeten in de mate van het mogelijke op het werk geraken.

Eergisteren raakte de dienstverlening bekend. 1 trein op 4 zou rijden. Met de boodschap aan de reizigers om de app te raadplegen om te zien hoe ze desgevallend hun bestemming konden bereiken.

“Dat was het plan”, aldus Verhaert. “Ik heb, samen met vele anderen, gisteren moeten vaststellen dat ondanks de gegarandeerde dienstverlening er weinig garanties waren voor de reizigers.”

Op woensdag verklaarden zowel de NMBS-woordvoerder als minister Gilkinet nog dat de uitgewerkte minimale dienstverlening zoals gepland is verlopen. Ze is dan ook blij met de bevestiging van de minister dat er alsnog een onderzoek volgt. “Dat de minister zijn excuses heeft betuigd aan de reizigers is een goede zaak. Belangrijker is dat er lessen zullen worden getrokken en dat een volgende gegarandeerde dienstverlening wél op wieltjes loopt. Al hoop ik vooral dat een volgende treinstaking uitblijft.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder